Udvidet åbningstid i Skadeklinik i Farsø fra 1. september

Sundhed, Sygehuse og Psykiatri

Fra 1. september udvides åbningstiden i Skadeklinikken i Farsø til kl. 22 hver dag. I begyndelsen vil klinikken være bemandet med lægevikarer. På sigt vil den blive bemandet med behandlersygeplejersker, der vil have lægelig backup.

Styrker akutte tilbud i nærområderne

Den udvidede åbningstid er et af flere tiltag, som Regionsrådet i Budget 2021 har sat penge af til for at styrke de akutte sundhedstilbud for borgerne i nærområderne.

I den nye organisering vil Skadeklinikken i Farsø primært være bemandet af erfarne behandlersygeplejersker. Det forventes, at bemandingen med behandlersygeplejersker er på plads i slutningen af 2021 eller starten af 2022. Indtil da er der fundet en løsning, så Skadeklinikken er bemandet med lægevikarer fra 1. september. Det vil blive udfaset i takt med ansættelsen og uddannelsen af behandlersygeplejersker.

- Jeg er glad for, at skadeklinikken nu kan udvide åbningstiden. Det er et af de kompenserende tiltag, som vi har sat i søen, efter lægevagtskonsultationen i Farsø blev lukket. Den nye organisering af skadeklinikken vil øge trygheden og skabe bedre tilgængelighed til akutte tilbud for borgerne i Vesthimmerland, siger Mogens Ove Madsen (S), formand for Region Nordjyllands Akut- og Praksisudvalg.
Hidtil har Skadeklinikken i Farsø været åben fra kl. 8-17 på hverdage og kl. 8-15 i weekender og på helligdage. Med den nye model kan borgerne se frem til en daglig åbningstid fra kl. 8-22.

Bemandes af behandlersygeplejersker

Der blev lavet en analyse af den hidtidige aktivitet i skadeklinikken. Den viste, at langt størstedelen af aktiviteten kan varetages af behandlersygeplejersker, som vil have lægelig backup enten på Farsø-matriklen eller telefonisk fra en anden akutfunktion i regionen. Muligheden for at få lavet røntgenundersøgelser bliver også udvidet, da der vil være en radiograf på tilkaldevagt i de timer, funktionen ikke i forvejen er vagtdækket på sygehuset i Farsø.

- Borgerne i Vesthimmerland får et godt fagligt tilbud med den nye organisering. Modellen med behandlersygeplejersker fungerer allerede nu rigtig godt på skadeklinikken i Hobro. Fremadrettet vil driften af begge klinikkerne være tænkt sammen og således også styrke samarbejdet mellem Farsø og Hobro, hvilket patienterne ganske givet også vil få glæde af, siger Anny Winther (V), næstformand i Akut- og Praksisudvalget.

Med den hidtidige organisering har der årligt været 2.400 besøg på Skadeklinikken i Farsø. Med den nye model er forventningen, at dette vil stige til 3.100.

Kontaktpersoner

Mogens Ove Madsen, formand for Akut- og Praksisudvalget, Region Nordjylland
Tlf.nr.: 30 11 33 67
Mail: mogens.madsen@rn.dk

Anny Winther, næstformand for Akut- og Praksisudvalget, Region Nordjylland
Tlf.nr.: 30 35 21 23
Mail: anny.winther@rn.dk

Opdateret