Skærpede regler for besøg på nordjyske hospitaler

Sundhed, Sygehuse og Psykiatri

Fra i dag indføres skærpede regler for besøg på de fleste nordjyske hospitaler. Det bliver kun tilladt at ledsage eller besøge, hvis man er den nærmeste pårørende eller der er tale om en kritisk situation. 

Stigende smitte    

Efter påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed er der fra i dag indført restriktioner for besøgendes adgang til offentlige hospitaler i en lang række kommuner. 

De nye regler betyder, at man ikke må besøge en patient eller pårørende på et hospital, medmindre besøget sker udendørs eller i en kritisk situation. Den nærmeste pårørende må dog gerne besøge eller ledsage en patient - og for børn og unge gælder det op til to nærmeste pårørende. Ved en kritisk situation forstås f.eks. et uopsætteligt besøg hos en kritisk syg eller døende person.

Tiltaget sker for at mindske smittespredning med COVID-19 og for at beskytte svage og udsatte borgere for potentielt livstruende sygdom. 

- Vi har et stort hensyn at tage for at begrænse smitten blandt patienter og blandt særligt sårbare grupper. Jeg håber på forståelse for de skærpede besøgsregler, og for hvorfor det er trådt i kraft, siger regionsrådsformand Ulla Astman (S).

Konkret bliver der restriktioner for Aalborg Universitetshospital i Aalborg og Thisted samt Regionshospital Nordjylland i Hjørring og Frederikshavn. Derudover også Psykiatrien i Aalborg, Thisted, Frederikshavn og Brønderslev samt Skagen Gigt- og Rygcenter og Neuroenhed Nord i Brønderslev.

Der er tale om hospitaler, der er beliggende i kommuner, hvor der i den seneste uge er konstateret over 40 smittede borgere pr. 100.000 indbyggere, og hvor der er udbredt smitte blandt minkbesætninger på minkfarme, der er beliggende i de pågældende kommuner, og hvor minkbesætningerne ikke er slået ned. 

Det drejer sig på nuværende tidspunkt om følgende kommuner: Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev, Jammerbugt, Thisted og Aalborg.

Det betyder også, at der ikke er egentlige besøgsrestriktioner på Aalborg Universitetshospital i Farsø og Hobro. Regionen opfordrer dog til, at besøgende kraftigt overvejer, om et besøg er nødvendigt. 

 

Opdateret