Forhindret i at komme frem - sådan kan du også blive coronatestet

Om Regionen Sundhed, Sygehuse og Psykiatri

Hvis du som borger i en af de syv nedlukkede kommuner ikke selv er i stand til at komme til coronatest, er Region Nordjylland og de syv kommuner klar med tilbud, der kan sikre, at du også bliver testet. Personale kan komme til dig, men der skal være en helbredsmæssig grund til det.
Foto: Line Bloch Klostergaard, Region Nordjylland

Appel til pårørende: Giv en hjælpende hånd

Alle borgere i Nordjylland skal kunne blive testet for coronasmitte i den omfattende massetest, der gennemføres i syv nordjyske kommuner. Også de borgere som af helbredsmæssige grunde ikke selv kan komme til et af teststederne.

Derfor hjælper Region Nordjylland og de nordjyske kommuner hinanden med at få testpersonale ud, der kan teste på plejehjem, i institutioner og i visse tilfælde også i borgernes eget hjem.
Borgere, som vanskeligt selv kan bevæge sig, og som kommunerne og regionen kender fra hjemmeplejen og socialområdet, specialsektoren og kriminalforsorgen, vil få tilbudt besøg inden udgangen af november.

Der skal dog være en helbredsmæssig grund, før hjælpen rykker ud til en borger.

- Det er vigtigt, at de pårørende først og fremmest hjælper med at få deres gamle mor eller far kørt til test, og vi skal nok tage godt imod jer. Book en tid om formiddagen i et af vores testcentre, hvor der er mindre pres på. Der vil også være en stol at sidde på, hvis der eventuelt er en kort ventetid, siger Jan Nybo, Covid-19 testchef i Region Nordjylland.

Hvis væsentlige helbredsmæssige grunde gør det umuligt selv at komme til et teststed, og har man ikke venner, naboer eller familie ved hånden til at give et lift, kan man på sin kommunes hjemmeside orientere sig om, hvordan man skal forholde sig, hvis man ikke er blevet kontaktet af kommunen.

Opfordring til private institutioner

I Nordjylland er der også en del private institutioner og opholdssteder, som regionen ikke er i kontakt med. Region Nordjylland opfordrer indtrængende til, at personalet hjælper beboerne med at få bestilt tid og hjælper med at køre beboerne til test.

Hvis det er helt umuligt på grund af beboernes helbred og måske psykiske og sociale udfordringer, er det muligt at få en testbil forbi.

Her kan man henvende sig til regionen på corona@rn.dk, hvorefter man vil blive kontaktet.

- Men det er helt afgørende, at vi bruger vores testkapacitet med omtanke, så testpersonalet kun kommer ud til borgere med en reel helbredsmæssig udfordring, hvad enten den er fysisk eller psykisk, siger Jan Nybo, Covid-19 testchef i Region Nordjylland.

Yderligere informationer

• På grund af smitte med den muterede coronavirus opfordres alle borgere over to år i syv nordjyske kommuner til at lade sig teste. Det er borgere bosat i syv kommuner.

• Når du har fået taget en coronatest, kan du logge på www.sundhed.dk og se dit prøvesvar.

Opdateret