Færre ambulanceture og indlæggelser – behandlinger rykker nu i eget hjem

Sundhed, Sygehuse og Psykiatri

Ny udkørende elbil med paramedicinere rykker direkte ud til patienterne i Aalborg og omegn. Regionen har allerede gode erfaringer fra lignende projekter, og det får positiv betydning for patienterne, der i mange tilfælde undgår en indlæggelse. Samtidig frigiver det ambulancer til endnu mere akutte opgaver i hele regionen.

Ny præhospital enhed sættes i drift

 Nu er der mere og hurtig hjælp på vej til akut syge borgere i Aalborg og omegn. Den Præhospitale Virksomhed i Region Nordjylland indsætter nemlig en præhospital visitationsenhed i form af en ny elbil bemandet af paramedicinere, som får til opgave at køre ud til akut syge borgere, som har ringet 112.

Paramedicineren vil køre ud fra regionens base i Aalborg, og forventningen er, at der hver dag vil blive foretaget 8-10 besøg hos syge borgere i eget hjem. Bilen vil primært køre ud, når behovet for en ambulance ikke er oplagt og ved hændelser som ikke er livstruende.

Når paramedicineren når frem, vil der blive lavet en ’fremskudt visitation’ – det vil sige, at paramedicineren tilser patienten med både diagnostisk udstyr og klinisk vurdering. I mange tilfælde vil paramedicineren enten alene eller ved lægefaglig sparring kunne afslutte behandlingen på stedet – og i de tilfælde, hvor der er behov for indlæggelse eller anden hjælp, kan paramedicineren sørge for at skaffe hjælpen i forhold til eksempelvis patienttransport.

Det giver rigtig god sundhedsfaglig mening, og kan med en dominoeffekt være med til at skabe endnu mere sundhed for pengene. Ikke kun i Aalborg, men i Nordjylland.

Det fortæller udvalgsformanden for Det Nære Sundhedsvæsen i Region Nordjylland, Pia Buus Pinstrup (K).

- Formålet er at optimere visitationen og sikre, at borgerne får den rette hjælp på det rette tidspunkt. Det kommer alle borgere til gavn – ikke kun i Aalborg. For det her betyder, at eksempelvis ambulancerne vil være til større rådighed andre steder og ved mere akutte ture. Vi forventer, at visitationsenheden vil give en positiv afsmittende effekt på responstiderne og samtidig mindske presset på akutmodtagelsen på især Aalborg Universitetshospital, siger Pia Buus Pinstrup.

Hun forklarer, at den nye enhed også vil øge fastholdelsen af patienter i eget hjem og skabe synergieffekter i det nære sundhedsvæsen i samarbejdet med de praktiserende læger og kommuner til gavn for borgerne.

Regionen har erfaring med fremskudt visitation

 Det er ikke nyt, at Den Præhospitale Virksomhed i Region Nordjylland udnytter paramedicinerens kompetencer til at sikre en optimal udnyttelse af beredskaberne.

Der er i forvejen paramedicinerbaser, andre steder i regionen, og her har man gode erfaringer med at lade paramedicinere køre ud og visitere akut syge borgere – oftest er det ældremedicinske patienter, der har behov for hjælp.

- Vi har haft muligheden for fremskudt visitation på fem paramedicinerbaser siden 2021. Erfaringerne viser, at omkring 30 procent af de fremskudte visitationer afsluttes i deres eget hjem. Det giver rigtig god sundhedsfaglig mening i mange af de her tilfælde, hvor vi har at gøre med ældre og syge borgere at gøre. Hvis vi kan spare dem for en hospitalsindlæggelse og løse deres sundhedsproblem samtidig, så gør vi alle en tjeneste, siger Martin Rostgaard-Knudsen, der er lægefaglig direktør i Den Præhospitale Virksomhed.

En af flere nye beredskaber

Den nye enhed bliver finansieret som led i en national styrkelse af akutberedskabet – en aftale, der udspringer af sidste års nationale sundhedsreform.

Region Nordjylland er blevet tildelt 40,2 millioner kroner, og disse går til både den nye præhospitale visitationsenhed i Aalborg, en paramedicinerbase i Thy/Mors samt en akutbil i det østlige Vendsyssel. Men også til mere uddannelse af paramedicinere samt nyt udstyr til mobil blodprøvetagning. 

Opdateret