TILBAGE

Region Nordjylland etablerer psykosocialt beredskab for medarbejdere under corona-pandemi

25. marts 2020
Se andre nyheder indenfor:
Om Regionen Sundhed, Sygehuse og Psykiatri
Personalet bliver psykisk belastet under en pandemi. Derfor har Region Nordjylland nu lavet et psykosocialt beredskab, der skal yde forebyggende, støttende og akutte indsatser for berørte medarbejdere under corona-pandemien.
Kontaktperson

Jan Mainz

Direktør for patientforløb og kvalitet, professor
Psykiatrien, Aalborg Universitetshospital

Telefon

25 57 90 33
Forfatter

Carsten Randers

Pressekonsulent
Regionssekretariat

Telefon

29 26 02 81