Nordjysk sundhedsaftale er i høring

Sundhed, Sygehuse og Psykiatri

Hvordan kommer det nordjyske sundhedsvæsen tættere på borgerne? Både når det gælder tilgængelighed og sammenhæng i behandlingen. Og hvordan får vi sat ind over for den stigende mistrivsel blandt især børn og unge? Det er nogle af de udfordringer, som en ny nordjysk politisk Sundhedsaftale skal være med til at løse. Aftalen udstikker kursen for samarbejdet på sundhedsområdet i Nordjylland de næste fire år, og lige nu er der mulighed for at komme med synspunkter og forslag til aftalen.

Sundhedsvæsenet tættere på nordjyderne

27. juni blev udkastet til en ny nordjysk politisk Sundhedsaftale godkendt af Sundhedssamarbejdsudvalget, der tæller repræsentanter fra Praktiserende Lægers Organisation Nordjylland, de 11 nordjyske kommuner og Region Nordjylland. 

- Sundhedsaftalen er vigtig, fordi den tegner udviklingen i det samlede nordjyske sundhedsvæsen de næste fire år og får betydning for rigtig mange nordjyders hverdag. Ønsket til høringen er, at det ikke kun er politikere og embedsmænd, som bestemmer indholdet, men at også andre deltagere i sundhedsområdet kan være med til at påvirke aftalen med gode forslag, siger regionsrådsformand Mads Duedahl (V), som også er formand for Sundhedssamarbejdsudvalget.

Mogens Jespersen (V), borgmester i Mariagerfjord Kommune og næstformand i Sundhedssamarbejdsudvalget:

- Der kommer hele tiden nye behandlingsformer, ny teknologi og opgaver, og det er positivt, at udviklingen gør det muligt for sundhedsvæsenet at rykke tættere på borgerens hjem. Men det stiller også nye krav til den måde, som almen praksis, kommunerne og regionen samarbejder på. I den sammenhæng er det vigtigt, at vi også lægger øre til, hvad andre aktører på sundhedsområdet har af ønsker og forslag til det fremtidige samarbejde. 

Sundere borgere - og større medansvar

Visionen i den nye Sundhedsaftale er, at nordjyderne bliver sundere og tager medansvar for egen sundhed. Med hjælp fra et sundhedsvæsen der hænger sammen. Tre pejlemærker skal understøtte målet:

• Et tilgængeligt og sammenhængende sundhedsvæsen

• Øget mental sundhed og trivsel

• Styrket forebyggelse

Flere digitale løsninger skal være med til at bane vej for et sundhedsvæsen, som af borgerne opleves både som mere fleksibelt og sammenhængende. Øget brug af teknologi, som kan hjælpe borgerne til selv at håndtere deres hverdag, fremhæves også som en del af løsningen.

Sundhedsaftalen indeholder også en ambition om at udvikle sundhedsvæsenet i fællesskab med borgerne og de pårørende, og borgere/pårørende skal derfor inddrages løbende for at byde ind med erfaringer og viden.

Der bliver behov for at trække på viden i forhold til egne sygdomsforløb, og borgerne og de pårørendes kompetencer skal også mere i spil, når der skal laves nye indsatser eller justeres på eksisterende.

Aftaleudkastet er i høring hen over sommeren hos myndigheder, interesseorganisationer, faglige organisationer og andre aktører, som har en rolle i det nordjyske sundhedsvæsen. Frist for høringssvar er 8. september.

Fakta

Alle landets regioner laver sundhedsaftaler, der godkendes af Sundhedsstyrelsen. Den ny aftale løber i fire år, 2024-2027, og er rammen for det tværsektorielle samarbejde i Nordjylland mellem praktiserende læger, kommuner og regionen.
Læs mere om den nordjyske Sundhedsaftale

 

Opdateret