Region Nordjylland bakker op om Solsikkeprogrammet

Om Regionen

Som del af arbejdet med at sikre inklusion og lighed i sundhed bakker Region Nordjylland op om Solsikkeprogrammet, der symboliserer usynligt handicap.

Solsikkeprogrammet i Region Nordjylland
Solsikkeprogrammet i Region Nordjylland

Vigtigt at sundhedsvæsnet bakker op

Solsikkesnoren er en nøglesnor, der bæres af borgere, der ønsker at vise, at de har et usynligt handicap og derfor måske brug for lidt ekstra støtte eller tålmodighed.

- Solsikkesnoren ses efterhånden mange steder i samfundet, så det er vigtigt, at vi som stor offentlig myndighed med masser af patient- og borgerkontakt kender solsikkesnorens betydning. Det betyder meget, at personalet hurtigt kan afkode, at en borger har en udfordring, der kan kræve en lidt anden tilgang. Det kan gøre en kæmpe forskel for borgernes oplevelse af deres kontakt med os, siger regionsrådsformand Mads Duedahl.

- Det var oprindeligt en borger, der selv har et usynligt handicap, der skrev til mig, at hun syntes, vi burde være en del af Solsikkeprogrammet, så jeg er rigtig glad for, at jeg nu kan fortælle hende og alle andre nordjyder, at vi bakker op og dermed tager endnu et skridt i vores arbejde med inklusion og tilgængelighed for de nordjyske borgere, siger Mads Duedahl.

En reminder til personalet

- Snoren er en vigtig reminder til personalet om, at vi har mange patienter med usynlige handicaps. Når en patient kommer med snoren på, gør det, at vi med det samme er lidt ekstra opmærksomme. Vi møder umiddelbart patienten med lidt mere åbenhed og rummelighed, så de får en bedre oplevelse, siger Ditte Kirkhoff Boholt, der er sygeplejersker på akutmodtagelsen på Regionshospital Nordjylland.

- Det kan for eksempel være i forhold til børn, der på grund af et usynligt handicap kan have rigtig svært ved at vente hos os. Her kan vi hurtigere gøre noget for at aflaste med f.eks. legoklodser eller en is, siger Ditte.

Den første region til at bakke op

Solsikkeprogrammet er et internationalt initiativ, der skal støtte op om borgere med usynlige handicaps. I Danmark er bl.a. lufthavne, apoteker og trafikselskaber en del af programmet. Flere og flere borgere med usynligt handicap benytter derfor solsikkesnoren.

Region Nordjylland er den første region, der bakker op om Solsikkeprogrammet.

- Med deres engagement i Solsikkeprogrammet skaber Region Nordjylland bedre tilgængelighed til sundhed for et befolkningssegment, hvis behov og adfærd ofte misforstås. Misforståelserne og manglende tålmodighed fører til angst og stress og skaber ulige adgang til sundhed, siger leder af Solsikkeprogrammet i Danmark, Stine Marsal.

Opdateret