Hospitalsbyggeri - Regionsrådet ser fremad

Om Regionen

Regionsrådet har drøftet og godkendt kvartalsrapport for byggeriet af nyt Aalborg Universitetshospital. Politikerne tager til efterretning, at der hviler et pres på økonomien, og hen over efteråret arbejdes videre med at finde løsninger, der kan lette presset. Samtidig har et flertal besluttet at sætte Sygehus Nord til salg. Salget har fra starten været et aftalt led i Region Nordjyllands medfinansiering af projektet.
Hospitalsbyggeriet fotograferet fra luften - september 2020. Foto: Region Nordjylland

Aktuel udfordring på 253 mio. kr.

Regionrådet har drøftet og taget statusrapport for 2. kvartal 2020 til efterretning, og den sendes nu videre til Sundheds- og Ældreministeriet.

Prognosen viser, at økonomien er under pres i den resterende del af byggeperioden, der efter planen forventes afsluttet sidst i 2021. Med andre ord er der ikke meget tid tilbage at løbe på, og mulighederne for at skære dele af projektet til er begrænsede på nuværende tidspunkt.

Samlet set er der en økonomisk udfordring på cirka 253 mio. kr., der skal håndteres. Det sker i tæt dialog med Sundheds- og Ældreministeriet, som har iværksat skærpet tilsyn med byggeriet. Det indebærer blandt andet månedlig afrapportering, ligesom der iværksættes en ekstern undersøgelse af projektet.

Status er, at projektet har merudgifter for 600 mio. kr., men fra det beløb skal modregnes de likvide reserver i projektet – de udgør 147 mio. kr.. Derudover forventer byggeledelsen, at projektets entrepriseforsikring vil dække yderligere 200 mio. kr.

Dermed lander den aktuelle økonomiske udfordring på 253 mio. kr.

- Vi kan ikke præsentere en færdig løsning endnu, men vi arbejder på det. Der har været meget fokus i medierne på, om regionen kunne få et tilskud fra staten, og at et tilsvarende tilskud er ydet Region Midtjylland til de problemer, som de har haft med økonomien i Aarhus Universitetshospital. Vi er åbne over for alle løsningsmuligheder, og måske bliver det en kombination af flere ting. En del af løsningen kunne også være at flytte rundt på nogle af regionens anlægspenge til indkøb af udstyr, der kan komme økonomien i det nye universitetshospital til gavn, udtaler formandskabet i Regionsrådet, der består af regionsrådsformand Ulla Astman (S), 1. næstformand Lone Sondrup (V) og 2. næstformand Lene Linnemann (SF).

Fejl i entrepriser trækker spor

Når økonomien i projektet nu for alvor strammer til, skyldes det især to fagentrepriser – elskinne-projektet og vvs-arbejdet - som i projekteringsfasen har været mangelfuldt og fejlbehæftet.

Fejl og mangler er rejst over for totalrådgiveren Indigo, og der kører en syn og skønssag for at placere ansvaret for merudgifterne. Det har betydet en større forsinkelse på begge entrepriser, men også andre entreprenører på byggeriet er blevet berørt, fordi de ikke kunne komme videre med deres del. I kølvandet venter krav om betaling for forsinkelse af projektet fra entreprenører.

- Vi har en klar forventning om, at der i 2022 står et nyt hospital klar til indflytning med de første patienter, når hospitalet efter en indkøringsfase er klar til at blive taget i brug. Med hensyn til de økonomiske udfordringer er vi helt bevidst om, at det kan skabe utryghed hos patienter og personale, når de hører om det i medierne, men vi vil gøre alt, hvad der er muligt, for at det ikke kommer til at påvirke den daglige drift, udtaler formandskabet.

Sygehus Nord kommer til salg

Regionsrådet har som en anden selvstændig beslutning vedtaget at sætte Sygehus Nord til salg. Matriklen i det centrale Aalborg udgør den ene af to grundsten i det nuværende Aalborg Universitetshospital i Aalborg.

Beslutningen om at sætte Sygehus Nord til salg følger af de betingelser, som i sin tid fulgte med statens tilsagn om finansiering af nye hospitalsbyggerier rundt omkring i landet.

En betingelse for opnå kvalitetsfondsmidlerne er, at 12,5 procent af finansieringen af det ny Aalborg Universitetshospital skal skaffes ved salg af de matrikler, som Region Nordjylland fraflytter. De 12,5 procent svarer til 595 mio. kr.

Alle partier i Regionsrådet har stemt for salget af sygehus nord undtagen Dansk Folkeparti. Salget af Sygehus Syd afventer stadig, da dele af sygehuset stadig skal være i drift, mens det ny Aalborg Universitetshospital, Øst kommer i brug.

Yderligere oplysninger

  • Ved en regeringsbeslutning i 2009 blev der afsat 25 mia. kr. til at investere i en ny og forbedret dansk sygehusstruktur.
  • Region Nordjylland fik tilsagn om 4,1 mia. kr. til byggeriet af et nyt universitetshospital. Regionen bidrager til finansieringen - blandt andet med salg af de to sygehusmatrikler i Aalborg by.
  • Byggeriet af Nyt Aalborg Universitetshospital fylder samlet set 170.000 kvadratmeter. Det er inklusive en serviceby nord for hospitalet, der skal understøtte driften af det ny hospital og psykiatrien.
  • Efter planen er håndværkerne færdige med byggeriet i 2021, hvorefter der går en længere periode med indflytning og ibrugtagning af udstyr. De første patienter forventes på hospitalet i løbet af 2022. Hospitalet forventes i fuld drift i 2023.

Kontaktpersoner

Ulla Astman (S), regionsrådsformand
Tlf. 30 23 64 54
Mail: ullaa@rn.dk

Lone Sondrup (V), 1. næstformand
Tlf. 23 20 86 89
Mail: l.sondrup@rn.dk

Lene Linnemann (SF), 2. næstformand
Tlf. 61 74 40 57
Mail: leli@rn.dk

Opdateret