Ide-vindere gør det nemmere at være øjenpatient

Om Regionen

Øjenafdelingen på Aalborg Universitetshospital og Region Nordjyllands it-afdeling har fundet en løsning, så billeder af øjne og behandlinger kan deles mellem hospital, private øjenlæger og andre hospitalers øjenafdelinger. Til gavn for patienterne, som vil kunne undgå at skulle til de samme undersøgelser flere gange.   
Malene Busk, regionsrådsmedlem og medlem af priskomiteen, overrækker prisen til ledende overlæge Anders Kruse, Øjenafdelingen på Aalborg Universitetshospital og Klaus Larsen, direktør i Digitalisering og IT. ​Foto: Line Bloch Klostergaard

Dyrt og tidskrævende system i dag

Øjenafdelingen på Aalborg Universitetshospital vinder sammen med Digitalisering og IT Idéprisen 2022 i Region Nordjylland. En ny pris der uddeles af Regionsrådet for anden gang. 
Indtil videre er det konkrete resultat en teknisk løsning, som gør det muligt at dele billeder digitalt mellem øjenafdelingen, de privatpraktiserende øjenlæger eller øjenafdelinger på andre hospitaler.

Det er en væsentligt fremskridt i forhold til behandlingen nu, hvor patienter oplever at skulle gå igennem de samme undersøgelser i flere omgange.  

- I min optik er det her et fagligt jordskælv, fordi vi med sådan et paradigmeskifte vil kunne forbedre næsten hvert eneste patientforløb hos os, siger Anders Kruse, ledende overlæge på Øjenafdelingen, Aalborg Universitetshospital. 

Med en løsning på den tekniske udfordring i at dele billeder og undersøgelser på tværs af sektorer, kan Øjeafdelingen på Aalborg Universitetshospital i 2023 så småt tage fat på arbejdet med løsningen i praksis. Det vil ske på udvalgte områder.  

- Perspektiverne er rigtig gode. En af de store gevinster for patienterne vil være, at de kan følges hos den lokale øjenlæge, imens de er i forløb på sygehuset. Det betyder, at patienten kan behandles på Øjenafdelingen og sideløbende få lavet billedoptagelse og gå til de faste kontroller hos den lokale øjenlæge. Dermed vil hospitalsekspertisen grundlæggende ikke være længere væk fra patienten end afstanden til en praktiserende øjenlæge, siger Malene Busk (S), regionsrådsmedlem og medlem af priskomiteen.

Hvis systemet bliver udbredt, vil der være mulighed for en bedre udnyttelse af den samlede lægekapacitet i regionen. Dobbeltundersøgelser er både dyrt, tidskrævende og overflødigt, bemærker ledende overlæge Anders Kruse. 

En anden stor gevinst ved deling af øjenbilleder og undersøgelser er, at lægen på Øjenafdelingen ved henvisningstidspunktet - med baggrund i de privatpraktiserende øjenlægers billeder og undersøgelser - kan opfange sygdomsudvikling med det samme, stille en diagnose og lave et behandlingsforløb allerede før første fremmøde for patienten. 

Øjenafdelingen har ca. 50.000 årlige ambulante besøg med en stigende tendens, og med den nye tekniske mulighed vil cirka halvdelen af patienterne kunne sendes direkte til behandling på et ambulatorium på et lokalt hospital.

Løsning længe undervejs

Ideen lyder ret enkel og ligetil, men løsningen har været længe undervejs.  

- Vi har brugt lang tid på at finde den løsning, som vi står med i dag. Det er ikke nemt, når systemer ikke taler sammen, og vi samtidig skal passe rigtig godt på vores patientdata, som jo er noget af det absolut mest følsomme, vi har med at gøre, siger Klaus Larsen, direktør i Digitalisering og IT, Region Nordjylland.

Det setup, som Øjenafdelingen har udviklet sammen med Digitalisering og IT, er ikke afprøvet andre steder i verden. Derfor vil det sætte Region Nordjylland på landkortet.   

- Vi skal turde tage chancer. Vi skal turde at tage teten og være den region, der går forrest og lader data følge patienten. Der skal være nogen, som tør tage det første skridt, og det er os, siger Klaus Larsen, direktør for Digitalisering og IT i Region Nordjylland.  

 

Fakta

Priskomiteen har lagt vægt på, at vinderforslaget bidrager med:  

•     Mindre transport til hospitalet fordi patienter med øjensygdomme kan følges lokalt 
•     Mindre CO2-udledning 
•     Lavere ressourcetræk på Aalborg Universitetshospital (engangsudstyr, medicinsk udstyr, undersøgelseskapacitet og personaleressourcer) 
•     Kortere ventelister for patienter med øjensygdomme
•     Kompetenceløft hos de privatpraktiserende øjenlæger på grund af tæt samarbejde med Øjenafdelingen 
•     Mere sammenhængende patientforløb 

Opdateret