Årets sidste møde i Regionsrådet

Om Regionen

Regionsrådet holder møde tirsdag 22. december 2020. Det er årets sidste møde i Regionsrådet, og på grund af situationen omkring coronavirus afholdes det som virtuelt møde. 

På www.rn.dk kan du inden mødet læse hele dagsordenen, og efterfølgende vil en lydoptagelse af mødet blive offentliggjort samme sted.

På mødet skal regionsrådspolitikerne blandt andet godkende oprettelse af klinik for senfølger efter Covid-19 på Aalborg Universitetshospital, samt praksisplaner for henholdsvis kiropraktik og fysioterapi.

De skal også godkende, at Region Nordjylland indgår samarbejdsaftale med Passagerpulsen om oprettelse af passagerråd i Nordjylland og de skal fastsætte kapaciteten for de gymnasiale uddannelser for skoleåret 2021-2022.

Desuden skal Regionsrådet godkende revision af indsatsområderne i Kulturplan 2019-2022, herunder aktiviteter og budget for de sidste to år af perioden samt udmøntning af støtte fra Den Nordjyske Teknologipagt til i alt 5 projekter.

Første møde i Regionsrådet i 2021 er tirsdag 26. januar.


Opdateret