Ny akutbil til det østlige Vendsyssel

Sundhed, Sygehuse og Psykiatri

Sundhedsstyrelsen har tildelt midler til at styrke akutberedskabet i hele landet. Region Nordjylland kan nu se frem til både en ny akutbil i det østlige Vendsyssel, en paramedicinerbil i Thy/Mors og en ny præhospital visitationsenhed i Aalborg.

Starter næste år

Region Nordjylland får et forbedret sundhedsfagligt akutberedskab. Det betyder blandt andet at det østlige Vendsyssel nu får en ny akutbil.

- Det akutte sundhedsberedskab bliver forbedret i hele regionen som følge af en national styrkelse af hele området. Men helt konkret kommer det især borgerne til gode i det østlige Vendsyssel, og det er en klar gevinst, at der nu kommer en akutbil, Per Møller (K), der er formand for udvalget for Det Nære Sundhedsvæsen i Region Nordjylland.

Akutbiler er bemandet af uddannede ambulancebehandlere, og akutbilen fungerer som en hurtigt udrykkende sundhedsfaglig enhed, der ofte vil være første professionelle hjælp på et ulykkes- eller skadessted.

- Akutbilen bliver indsat et sted, hvor der er generel lav befolkningstæthed, og hvor mange bor i landområder eller mindre byer. Der er stort område øst for E45 i området, hvor der er mange små veje – de har været med til historisk at udfordre responstiderne. Derfor er det her et rigtig godt supplement, siger Per Møller (K), der er formand for udvalget for Det Nære Sundhedsvæsen i Region Nordjylland.

Hvor basen til akutbilen skal være er ikke afgjort. Den Præhospitale Virksomhed, som driver blandt andet ambulancer og akutbiler, har først nu fået tilsagn om støtte til blandt andet akutbilen i det østlige Vendsyssel, og derfor er det først nu relevant at begynde at kigge på eventuelle baseplaceringer.

Det er forventningen, at akutbilen vil få en positiv betydning for responstiderne i området, da akutbilen ofte vil være hurtigt fremme og dermed være første sundhedsprofessionelle på et ulykkes- eller skadessted.

Det forventes, at akutbilen vil blive taget i drift i slutningen af 2023.

Der er på landsplan tildelt 276,6 mio. kroner til en styrkelse af akutberedskabet frem til 2027 som led i den nationale sundhedsreform, der blev indgået tidligere i år. Region Nordjylland er blevet tildelt 40,2 millioner kroner, og disse går til de nye akutberedskaber og til den nye præhospitale visitationsenhed i Aalborg, men derudover også til mere uddannelse af paramedicinere samt nyt udstyr til mobil blodprøvetagning.

Opdateret