TILBAGE

Her skal Region Nordjylland undersøge og rense forurenede grunde i 2018

01. marts 2018
Se andre nyheder indenfor:
Om Regionen Regional Udvikling
I 2018 udfører Region Nordjylland 21 afgrænsende undersøgelser for at kunne vurdere, om jordforureningen på ejendommene kan udgøre en risiko over for menneskers sundhed eller grundvandet. Derudover kan 5 nordjyske grundejere se frem til, at regionen renser deres forurenede grund op.

Kontakt

Mads Møller Thomsen

Mail:

mads.t@rn.dk

Kenn Bloch Mortensen

Tlf.:

97 64 82 68

Mail:

kbm@rn.dk
Forfatter

Trine Østergaard Thomsen

Tlf.:

51 46 17 22