Mere normal drift på regionens hospitaler

Sundhed, Sygehuse og Psykiatri

Fra uge 9 er der igen normal drift på Regionshospital Nordjylland. Det betyder blandt andet, at aktiviteten er tilbage på fuldt blus i Frederikshavn, der ellers har haft nedsat aktivitet grundet COVID-19. På Aalborg Universitetshospital er man stadig i et lavt beredskabsniveau.

Færre smittede og indlagte 

Et faldende smittetryk betyder også et mindre tryk på covid-afsnittene på de nordjyske hospitaler. I dag er der 30 covid-relaterede indlæggelser – det er mindre end halvdelen sammenlignet med for en måned siden. Det betyder, at hospitalerne har mulighed for at neddrosle COVID-19-beredskabsaktivitet og fokusere på en mere normaliseret drift af hospitalerne til gavn for patienterne. Det fortæller lægefaglig direktør på Regionshospital Nordjylland, Søren Hjortshøj. 

- Vi er glade for, at vi lige nu og her har mulighed for at skrue op for den normale aktivitet. På grund af regionale aftaler har vi mulighed for at gå i normal drift på Regionshospital Nordjylland. Vi behandler stadigvæk covid-patienter, men at vi går i normal drift, betyder, at vi igen kan skrue aktiviteten op i blandt andet Frederikshavn, som lukkede ned for planlagte ikke-akutte operationer lige efter nytår, siger Søren Hjortshøj. 

På Aalborg Universitetshospital bibeholdes det nuværende beredskabsniveau. På Aalborg Universitetshospital er der også gradvist blevet frigivet personale fra covid-afsnittene, så andre afdelinger får bedre mulighed for at nærme sig normal drift.

- Det er vigtigt, at vi bruger alle muligheder vi får, for at åbne op for normal drift. Ellers ender vi med at skubbe ventende patienter foran os. Så vi skal selvfølgelig gribe alle muligheder for patienternes skyld, siger lægefaglig direktør på Aalborg Universitetshospital, Michael Braüner Schmidt. 

De to lægefaglige direktører er bevidste om, at den snarlige genåbning potentielt vil føre til ændrede beredskabsniveauer på hospitalerne. 

- Vi må hele tiden forholde os til virkeligheden, der for os handler om antallet af patienter, som vi skal behandle. Vi er forberedte, hvis der kommer et større indlæggelsestal, og vi følger selvfølgelig situationen nøje, siger Søren Hjortshøj.

Han fortæller, at man er godt rustet til at op- og nedskalere beredskabsniveauerne, eftersom man har gjort sig efterhånden mange erfaringer fra tidligere op- og nedlukninger.

Udrednings- og behandlingsgaranti genindføres snart   

1. marts genindføres udrednings- og behandlingsgarantien nationalt. 

Udredningsretten betyder, at patienter henvist til udredning på sygehus skal have et tilbud om at blive udredt inden for 30 dage, hvis det er fagligt muligt. Hvis regionen af kapacitetsmæssige årsager ikke kan tilbyde udredning indenfor 30 dage, får patienten ret til såkaldt udvidet frit sygehusvalg, dvs. patienten kan vælge hel eller delvis udredning på et af de private sygehuse, som Danske Regioner har indgået aftale med.

Behandlingsretten indebærer, at hvis en patient skal vente mere end 30 dage på sygehusbehandling, får patienten ret til udvidet frit sygehusvalg, dvs. patienten kan vælge at blive behandlet på et af de private sygehuse, som Danske Regioner har indgået aftale med. 

Behandling af alle akutte og kritiske patienter har under hele epidemien været højt prioriteret, mens patientrettighederne til hurtig udredning og behandling på psykiatriområdet blev genindført 1. september 2020.

 

Opdateret