Konflikt lukker skadestuen i Farsø

Sundhed, Sygehuse og Psykiatri

Sygeplejerskekonflikten betyder, at borgere i Vesthimmerland må køre til Aalborg, hvis de skal have tilset skader.
Foto: Region Nordjylland

Som en direkte konsekvens af sygeplejerskekonflikten lukker skadestuen i Farsø med virkning fra døgnets begyndelse lørdag d. 19. juni.

Det betyder, at borgerne i stedet skal køre til Akutmodtagelsen i Aalborg.

I gennemsnit er der 10-11 patienter i døgnet i skadestuen i Farsø. De fleste af dem har mindre skader.

Borgere med behov for lægehjælp kan kontakte egen læge inden for lægens åbningstid.

Lægevagten kan kontaktes ved akut behov for lægehjælp uden for din egen læges åbningstid (kl. 16-08). på: 70 150 300

Hvis der er tale om akut sygdom eller tilskadekomst, hvor situationen er alvorlig, kan du ringe 1-1-2.

Læs mere om konfliktens betydning for Region Nordjyllands hospitaler

Opdateret