Regionen bliver bedre til at opdage prostatakræft

Sundhed, Sygehuse og Psykiatri

Hospitalerne i Region Nordjylland bliver nu endnu bedre til at opdage prostatakræft. Regionsrådet har afsat 3 millioner kroner som skal sikre nye diagnosemetoder, der vil gøre diagnosticering af prostatakræft mere præcis.

Nye metoder mindsker risiko

Et samlet regionsråd har netop afsat 3 millioner kroner til bedre diagnosticering af prostatakræft for nordjyderne. Prostatakræft er den hyppigste kræftform blandt mænd, og risikoen for at man som mand får påvist prostatakræft i løbet af livet er på 15 procent.

Derfor glæder det formanden for Sundhedsudvalget i Region Nordjylland, Malou Skeel (V), at pengene nu kommer til gavn på de hospitalsafdelinger, der er specialiseret i at finde og diagnosticere kræftformen.

- På sin vis er der tale om en bunden opgave, for pengene skal sørge for, at vi får implementeret en række nye faglige og nationale diagnosemetoder, som kommer de nordjyske mænd til gode. De nye metoder vil mindske risikoen for at overse kræften, ligesom de vil sikre mindre overdiagnosticering og dermed sænke risikoen for blandt andet komplikationer i forbindelse med undersøgelser for prostatakræft, siger Malou Skeel. 

Flere får MR-scanning

Helt konkret vil man ved mistanke om prostatakræft få foretaget en indledende MR-scanning, før der udtages en eventuel vævsprøve. Det er først nu, at det sker pr. automatik.

- Vi sikrer derved, at flere patienter får en målrettet behandling på det rette tidspunkt. Det konstante fokus på at forbedre kræftbehandlingen i vores sundhedsvæsen er medvirkende til at overlevelsesprocenten øges blandt kræftpatienter, siger Malou Skeel.  

De 3 millioner, som skal bruges til implementeringen af de nye metoder, kommer fra en pulje som det tidligere regionsråd afsatte sidste år i forbindelse med regionens budgetaftale gældende for 2022.

Opdateret