Årets sidste regionsrådsmøde

Om Regionen

Vær med, når politikerne i Regionsrådet holder møde mandag 19. december.

På årets sidste møde skal Regionsrådet godkende Kvartalsrapport for 3. kvartal 2022 for Nyt Aalborg Universitetshospital. Politikerne skal også godkende benyttelsesaftale på det somatiske område mellem Region Nordjylland og Region Midtjylland, og de skal godkende praksisplan for fodterapi.

På dagsordenen er også at godkende start på revision af Råstofplan 2020 og samtidig bemyndige administrationen til at sammensætte en teknisk følgegruppe, som kan følge udarbejdelsen af Råstofplan 2024.

Desuden skal politikerne i forhold til Råstofplan 2020 godkende en 8 ugers høring af myndigheder med henblik på indkaldelse af ideer og forslag til Tillæg nr. 1 Tornhøj (Morsø Kommune) og Tillæg nr. 2 Øster Svenstrup (Jammerbugt Kommune) , og der skal træffe afgørelse i sag vedrørende støvgener i Øster Uttrup.

Der venter også en opgave med at godkende udmøntningsplan for Kulturen 2023 med tilhørende budget, og Regionsrådet orienteres om status på Sundhedsinnovationspuljen for 2022.

Har du et spørgsmål til Regionsrådet, kan du få et svar i den spørgetid, som hvert regionsrådsmøde begynder med.

Alle er velkomne. Mødet holdes i Regionshuset, Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Øst kl. 13.00. Du kan også følge mødet på www.rn.dk/direkte. Inden mødet kan du læse hele dagsordenen på www.rn.dk.

Opdateret