Regionens ambulancer har kørt i et år – og responstiderne er gode

Sundhed, Sygehuse og Psykiatri

På trods af udfordringer i et presset sundhedsvæsen og manglende mandskab, så viser en opgørelse, at det første år med en ny ambulancedrift i Nordjylland er gået godt.

Et år med ny ambulancedrift

 Responstiderne i Region Nordjylland er tæt på at være opfyldte. Responstiderne måler hvor hurtigt, at enten en lægebil, ambulance, akutbil eller paramediciner er på stedet, efter der er blevet ringet 112.

Og det går altså den rigtige vej – det viser en ny opgørelse fra Den Præhospitale Virksomhed, som står for driften af ambulancetjenesten og de øvrige præhospitale enheder i Region Nordjylland. Opgørelsen viser, hvordan det første år er gået, efter at regionen overtog ambulancedriften i Nordjylland sammen med den private ambulanceoperatør PreMed.

Udover at responstiderne næsten er opfyldte, så er der også brugt færre penge end forudsat på ambulancetjenesten. Men der er også udfordringer – der er eksempelvis landsdækkende mangel på ambulancereddere, samtidig med at opgavemængden er øget. Eksempelvis blev de nordjyske ambulancer sendt på en opgave 57.600 gange i 2018, mens det tal var steget til hele 62.400 ture i 2022.

- Det er derfor glædeligt at se, at vi har formået at opretholde og videreudvikle et højt serviceniveau i ambulancetjenesten og i den liggende patienttransport. Jeg ved, at en stor del af det skyldes, at vi har et ansvarsbevidst og dygtigt personale, som har ydet en flot indsats. Det har krævet en del, når der både er vækst i antallet af opgaver, og man samtidigt har skulle finde sig til rette hos en ny arbejdsgiver, siger udvalgsformand for Det Nære Sundhedsvæsen i Region Nordjylland, Pia Buus Pinstrup (K).

Udvalgsformanden forklarer samtidig at responstiderne skal ses i lyset af, at der er kommet endnu flere akutte kørsler, og at når det samlede sundhedsvæsen er presset, så er det præhospitale område også udfordret.

- Vi vil derfor følge udviklingen tæt og sikre, at borgerne i Nordjylland får den bedst mulige service i en tid hvor det akutte system er under pres, siger Pia Buus Pinstrup.

Gode responstider

Responstiderne opgøres en gang årligt fra april til april. Det allerførste år med den nye organisering viser, at der var tæt på fuld indfrielse af de politisk fastsatte servicemål for akutte kørsler.

Ved 66,1 procent af alle akutte kørsler var der en præhospital bil på stedet inden for 10 minutter. Målet er 67 procent.

Ved 89,7 procent af de akutte kørsler var der en bil inden for 15 minutter. Her er målet 90 procent.

Og inden for 20 minutter var der en bil på stedet i 97,7 procent af alle tilfældene. Det er over målet på 97 procent.

I den nye periode, der startede i april i år, er responstiderne forbedret yderligere, og lige nu er der fuld målopfyldelse i indeværende opgørelsesår. Det vil sige, at alle tal for både 10, 15 og 20 minutter ligger over de fastsatte politiske mål.

Den gennemsnitlige responstid for første vogn på stedet er dermed på det laveste niveau siden 2020. 

Opdateret