Tid til møde i Regionsrådet

Regionsrådet holder møde tirsdag 30. marts 2021. På grund af situationen omkring coronavirus afholdes mødet som virtuelt møde.

www.rn.dk kan du inden mødet læse hele dagsordenen, og efterfølgende vil en lydoptagelse af mødet blive offentliggjort samme sted.

  • På mødet skal regionsrådspolitikerne godkende budgetramme til øget aktivitet på privathospitaler og afvikling af andre meraktivitetsprojekter for at sikre en relevant og fortsat afvikling af aktiviteter, som er påvirket af Covid-19 epidemien.

  • Politikerne skal også godkende den endelige profilplan 2021-2025 for Region Nordjyllands hospitaler, Psykiatrien samt Den Præhospitale Virksomhed samt godkende handleplanen for et nært og sammenhængende sundhedsvæsen 2021.

  • Derudover skal Regionsrådet godkende udvidet åbningstid i Skadeklinik Farsø, etablering af vaccinationssteder i Region Nordjylland og praksisplan for almen praksis.
  • Ud over dette skal Regionsrådet godkende tilladelse til råstofindvinding i graveområde Abildhave, Thisted Kommune.

  • Forslag til udmøntning af Den nordjyske Teknologipagt 2021 som har det formål at imødegå manglen på kvalificeret arbejdskraft med tekniske-naturfaglige kompetencer, de såkaldte STEM-kompetencer (STEM = Science, Technology, Engineering og Mathematics).
  • Endeligt skal Regionsrådet godkende en række anlægsbevillinger i relation til Nyt Aalborg Universitetshospital.

Opdateret