TILBAGE

Platform til lægehelikopter udbygges – 10 millioner kroner bevilget

31. marts 2021
Se andre nyheder indenfor:
Sundhed, Sygehuse og Psykiatri
Byggeriet af det ny Aalborg Universitetshospital er nu så langt fremme, at Region Nordjylland nu vælger at bevilge 10 millioner kr. til at bygge videre på helikopterplatformen på toppen af hospitalet. Samtidig bliver der fortsat arbejdet på at få private fonde til at støtte op om projektet, så det kan komme helt i mål. 

Niels Uhrenfeldt

Projektdirektør
Byggeri og Ejendomme

Telefon

22 80 88 90
forfatter

Lars Termansen

Pressekonsulent
Regionssekretariat

Telefon

60 70 43 42