TILBAGE

Flere nære vaccinationssteder oprettes i Nordjylland

08. januar 2021
Se andre nyheder indenfor:
Sundhed, Sygehuse og Psykiatri
Der oprettes fra næste uge en lang række vaccinationssteder over hele Nordjylland – i alle 11 kommuner. Her skal borgere, som er over 65 år, og som både modtager personlig pleje og praktisk bistand fra kommunen, have mulighed for at blive vaccineret. Disse borgere inviteres via e-Boks, og der lægges løbende tider ud.

Ninette Zacho Bradsted

Pressechef
Regionssekretariat

Telefon

41 31 47 39

Mail

nizb@rn.dk