Regionsrådsmøde 29. juni

Om Regionen

Regionsrådet holder møde tirsdag 29. juni 2021.

Mødet afholdes ved fysisk fremmøde i Regionshuset, men på grund af situationen omkring Coronavirus vil der ikke være adgang for tilhørere.

Dog vil der være adgang for repræsentanter for pressen.

 

Har du et spørgsmål til Regionsrådet, kan du få et svar i den spørgetid, som hvert regionsrådsmøde begynder med.

 

Du kan følge mødet direkte på www.rn.dk/direkte. Inden mødet kan du læse hele dagsordenen på www.rn.dk


På mødet skal regionsrådspolitikerne blandt andet godkende Råstofplan 2020. De skal godkende oprettelsen af Lighedsalliancen og Lighedspuljen og udmøntningsforslag, som skal bidrage til mere lighed i sundhed for de nordjyske borgere og de skal godkende anbefalingerne til revitalisering af "Center for Kompetenceudvikling for sårbare patienter med anden etnisk baggrund" til "Center for Patientstøtte". 

 

De skal også godkende svar til Statsrevisorernes beretninger om indsatsen for at nedbringe brug af tvang i Psykiatrien og om retspsykiatriske patienters forløb og endeligt skal Regionsrådet godkende Plan for den palliative indsats i Region Nordjylland.

Opdateret