Konstitueringsaftale og fordeling af poster for regionsrådet i Region Nordjylland er på plads

Aftalen gælder for perioden 2022 - 2025

Der er den 24. november indgået konstitueringsaftale mellem Venstre, Konservative, Nye Borgerlige og Dansk Folkeparti (kaldet valggruppe 1). Konstitueringsaftalen kan ses her.

artierne bag konstitueringsaftalen er partier, der forfølger forskellige mærkesager og har forskellige værdipolitiske ståsteder. 

Aftalen giver plads og rum til, at partierne hver især kan forfølge deres værdipolitik og mærkesager. 

Partierne er enige om at søge et bredt politisk samarbejde, som kan medvirke til beslutninger, der hviler på et stabilt fundament til gavn for regionens medarbejdere og borgere.

Det Radikale Venstre (kaldet valggruppe 2) udgør en selvstændig valggruppe og peger på Mads Duedahl (V) som regionsrådsformand og tilslutter sig fordelingen af udvalgs- og formandsposter. 

Derudover er der indgået en fordelingsaftale med Socialdemokratiet, SF og Enhedslisten (kaldet valggruppe 3). 

Den aftale er med til at sikre en bred fordeling af udvalgsposter og formandsposter for det nye regionsråd.

Følgende er gældende for valgperioden:

Formand og næstformænd
Regionsrådsformand: Mads Duedahl, Venstre 
1. næstformand: Pia Buus Pindstrup, Konservative  
2. næstformand: udpeges af valggruppe 3 (Socialdemokratiet, SF og Enhedslisten).

Forretningsudvalget

Partierne er enige om denne repræsentation i forretningsudvalget blandt de 15 medlemmer:
Venstre: 3  
Konservative: 3
Nye Borgerlige: 1
Dansk Folkeparti: 1
Gruppe 3 (Socialdemokratiet, SF og Enhedslisten): 7 pladser.

Stående og midlertidige udvalg

Partierne er enige om, at der under regionsrådet nedsættes 6 stående udvalg og 1 midlertidigt udvalg. 

 Udvalg  Formand Næstformand  Udvalgsmedlemmer
 Klima, Miljø og Bæredygtig udvikling  Valggruppe 3  Venstre Valggruppe 1 og 2:

5 medlemmer incl. næstformand
Valggruppe 3:
4 medlemmer incl. formand

 Det nære sundhedsvæsen  Konservative   Valggruppe 3 Valggruppe 1 og 2:

5 medlemmer, heraf 1 fra Det Radikale Venstre og 1 fra Nye Borgerlige. Tallet er incl. formandsposten
Valggruppe 3: 4 medlemmer

 Sundhedsudvalg

(Der nedsættes et byggeudvalg for RHN under dette udvalg)

 Venstre  Valggruppe 3 Valggruppe 1 og 2:

5 medlemmer incl. formand
Valggruppe 3: 4 medlemmer incl. næstformand

Psykiatri- og Socialudvalg incl anlæg inden for områderne

 Konservative   Valggruppe 3 Valggruppe 1 og 2:

5 medlemmer incl. formandsposten
Valggruppe 3: 4 medlemmer incl. næstformand

 

Regional Udvikling, Digitalisering og Innovation

 Valggruppe 3 Nye Borgerlige  Valggruppe 1 og 2:

5 medlemmer incl. næstformand
Valggruppe 3: 4 medlemmer incl. formand

 Udvalg for Uddannelse, Arbejdsmiljø og Rekruttering  Valggruppe 3  Venstre Valggruppe 1 og 2:

5 medlemmer incl. næstformand

Valggruppe 3: 4 medlemmer incl.  formand
 Midlertidigt udvalg:      
 Udvalg for borgerinddragelse og demokrati  Det Radikale Venstre  Valggruppe 3 Valggruppe 1 og 2: 4 medlemmer incl. formand

Valggruppe 3: 3 medlemmer incl. næstformand

Kontaktperson

Mads Duedahl, kommende regionsrådsformand (V) 
Tlf. 2520 1900, md-byraad@aalborg.dk 

 

Opdateret