Flere nordjyder kan nu få hjemmebesøg efter udskrivelse fra hospitalet

Om Regionen Sundhed, Sygehuse og Psykiatri

Region Nordjylland og PLO-Nordjylland bygger videre på det gode samarbejde og har netop indgået en ny og udvidet lokalaftale om opfølgende hjemmebesøg. Flere patienter vil nu være i målgruppen for at modtage hjemmebesøg efter udskrivelse fra en behandling på et hospital eller i forløb med behov for koordineret opfølgning.
Flere nordjyder kan nu få hjemmebesøg efter udskrivelse fra hospitalet eller som led i et forløb med behov for koordineret opfølgning

Udvider den eksisterende aftale om hjemmebesøg

Flere patienter er nu i målgruppen for hjemmebesøg, efter Region Nordjylland og PLO-Nordjylland har godkendt en ny aftale om opfølgende hjemmebesøg. Aftalen giver mulighed for hjemmebesøg for patienter, der er er udskrevet fra hospitalet eller som led i et forløb med behov for koordineret opfølgning. Der er tale om en udvidelse af en eksisterende aftale, der har kørt siden 2011.

Det glæder den konstituerede formand for udvalget for Det Nære Sundhedsvæsen, Per Møller (K), at man har landet en ny aftale med PLO-Nordjylland.

- Vi har været meget glade for det eksisterende samarbejde, og tiden er nu moden til, at vi udvider aftalen omkring hjemmebesøg til gavn for patienterne i Region Nordjylland, siger Per Møller.

Aftalen gælder for forløb, hvor en praktiserende læge og den kommunale sygepleje i fællesskab følger op på borgere, der er udskrevet eller hjemsendt fra hospitalet. Det kan også være uden forudgående indlæggelse, hvis der er brug for en koordineret fælles indsats og opfølgning, eksempelvis når en borger skal på kommunalt plejecenter.

Hjemmebesøgene skal sikre et godt og sammenhængende forløb for den enkelte patient. Det er oftest ældre og andre skrøbelige borgere, som vil få glæde af den udvidede aftale om hjemmebesøg. Hjemmebesøg sker på initiativ fra læge, kommunal sygepleje eller hospitalet, der udskriver patienten.

Flere typer patienter kan få glæde af tilbuddet

Hjemmebesøget kan for visse borgere være med til at nedbringe risikoen for tilbagefald og genindlæggelser, men kan også understøtte og sikre borgernes funktionsniveau, medicinhåndtering samt sikre en god opfølgning på det tidligere hospitalsbesøg.

Fremover kan patienter, der udskrives til planlagt genindlæggelse og rehabiliteringsforløb, også modtage hjemmebesøg. Det samme gælder borgere, der har svær demens, har brug for terminalpleje eller er i fortsatte ambulante forløb.

Det glæder formanden for PLO-Nordjylland, Charlotte Lønskov Jensen, at man kan udvide aftalen med Region Nordjylland og sikre, at endnu flere borgere kan modtage hjemmebesøg.

- I PLO-Nordjylland er vi glade for samarbejdet med Region Nordjylland. Det betyder rigtig meget for os, at vi nu kan udvide aftalen med hjemmebesøg. Dermed kan vi forhåbentligt være med til at sikre, at antallet af genindlæggelser falder, og patienterne får et trygt forløb, siger Charlotte Lønskov Jensen.

Den nye aftale om opfølgende hjemmebesøg er trådt i kraft.

Kontaktpersoner

Per Møller (K), konstitueret formand for udvalget for Det Nære Sundhedsvæsen, tlf. 4081 6531, perm@rn.dk

Charlotte Lønskov Jensen, formand for PLO-Nordjylland, plo-nordjylland@dadl.dk

 

 

Opdateret