Regionsrådsmøde 25. maj

Om Regionen

Mødet afholdes ved fysisk fremmøde i Regionshuset, men på grund af situationen omkring Coronavirus vil der ikke være adgang for tilhørere.

Dog vil der være adgang for repræsentanter for pressen.

Har du et spørgsmål til Regionsrådet, kan du få et svar i den spørgetid, som hvert regionsrådsmøde begynder med.

Du kan følge mødet direkte på www.rn.dk/direkte. Inden mødet kan du læse hele dagsordenen på www.rn.dk.

På mødet skal regionsrådspolitikerne blandt andet godkende månedsrapportering vedrørende Nyt Aalborg Universitetshospital og Kvartalsrapport 1 for Region Nordjylland 2021, der som udgangspunkt er baseret på forbruget frem til 31. marts 2021.

De skal også godkende etablering af Psykiatriens Hus i Aalborg og at etableringen indgår i den kommende budgetproces for 2022.

Derudover skal Regionsrådet orienteres om status på det seneste års eksterne tilsyn på Specialsektorens tilbud samt indberetninger af magtanvendelser på børne- og voksenområdet og endeligt skal de godkende at i alt 10 ansøgninger støttes med 8,2 mio. kr. af uddannelsespuljen for 2021.

 

Opdateret