Regionen indgår ansvarligt budget for at sikre økonomisk balance

Om Regionen

Regionens budget for 2024 indeholder nødvendige reduktioner i omkostningerne på 54,5 millioner kroner. Det skyldes et stigende behov for sundhedsydelser. Men psykiatrien friholdes for besparelser.

Se hele budgetaftalen her. 


Svære prioriteringer

Et stort flertal i Regionsrådet har torsdag aftalt et budgetforlig for 2024.

De politiske partier har blandt andet afsat 27 millioner kroner til en styrkelse af kræftområdet. Derudover bliver der tilført samlet 4,5 millioner kroner til ny diabetesteknologi og en forøgelse af antallet af biler til liggende patienttransport.

Forligspartierne er også enige om, at kollektiv trafik friholdes for besparelser i 2024.   

- Der er tale om et ansvarligt budget, der giver regionen mulighed for at komme i økonomisk balance i 2024. Derfor har vi også afsat en robusthedspulje på 83 millioner for at modstå de store udfordringer, vi står overfor næste år. Herunder driften på hospitalerne og en presset likviditet, siger regionsrådsformand Mads Duedahl (V).

Han fortæller, at det har været en meget svær politisk prioritering, fordi pengene reelt har været få, og der en række store uomgængelige udgifter som medicin, patienttransport og hele praksisområdet.

- Jeg er derfor tilfreds med, at der både er fundet penge til de helt uundgåelige udgifter samtidig med, at vi friholder psykiatrien og begrænser besparelser på hospitalerne mest muligt, siger Mads Duedahl, og understreger samtidig at kræftområdet får et markant økonomisk løft.

Derudover lægger han vægt på, at hospitalerne er under stort pres – også økonomisk.

- Priserne på indkøb er generelt steget - specielt på medicin. Derudover kommer der flere nordjyder, der har brug for hjælp på hospitalet. Det betyder, at vi ikke har fået nok penge, så vi er nødt til at tænke meget nøje over, hvordan vi bruger hver eneste krone. Det er en meget svær situation, siger Mads Duedahl. 

Bredt forlig

For at få penge til de uundgåelige udgifter, har det været nødvendigt med en række besparelser, der især rammer tidligere bevillinger, der er givet politisk.

Der bliver eksempelvis sparet på puljer til understøttelse af praksisområdet, forskning og uddannelsesområdet. Derudover har forligspartierne også aftalt, at der foretages driftsoptimering på det præhospitale område for 8,5 millioner kroner.

Derudover blev det i forbindelse med økonomiaftalen mellem Danske Regioner og regeringen pålagt regionerne at spare på administrative opgaver. Disse penge forbliver i regionen. Region Nordjylland reducerer derfor med 31 millioner kroner i administrative udgifter.

Regionsrådsformanden fortæller, at det har været svært at få enderne til at mødes, og han er derfor tilfreds med, at der er tale om et bredt forlig med de fleste partier.

- Det har på ingen måde været nemt, og mange af beslutningerne ville vi helst være foruden. Derfor er jeg glad for at Regionsrådet er gået ansvarsfuldt og seriøst til den bundne opgave at få pengene til at passe, siger Mads Duedahl og tilføjer, at fokus for Regionsrådet hele vejen igennem har været på patienterne og personalets bedste i den givne situation.

Enhedslisten og Liberal Alliance er ikke med i forliget, men har mulighed for at tilslutte sig senere. 

Opdateret