TILBAGE

Rapport: Sammen om Fremtidens Thisted

12. april 2017
Se andre nyheder indenfor:
Om Regionen Sundhed, Sygehuse og Psykiatri
Det seneste halve år har Region Nordjyllands administration sammen med hospitalsledelsen arbejdet med at beskrive det fremtidige Regionshospital Nordjylland, Thisted. Administrationens rapport er nu færdig og beskriver, hvad det er for et akuthospital, patienter fra Mors og Thy skal møde i fremtiden.