TILBAGE

Storskalatest er gået godt

26. februar 2021
Se andre nyheder indenfor:
Sundhed, Sygehuse og Psykiatri
Storskalaforsøget med vaccination mod Covid-19 er forløbet yderst tilfredsstillende i Region Nordjylland. 

Kontakt

Jan Nybo

Chef for Det Nære Sundhedsvæsen
Kvalitet og Sammenhæng
Forfatter

Lars Termansen