Ny paramedicinerbil til Thy eller Mors

Sundhed, Sygehuse og Psykiatri

Sundhedsstyrelsen har tildelt midler til at styrke akutberedskabet i hele landet. Region Nordjylland kan nu se frem til både en paramedicinerbil i Thy/Mors, en ny akutbil i det østlige Vendsyssel og en ny præhospital visitationsenhed i Aalborg.

Starter i 2023

 Region Nordjylland får et forbedret sundhedsfagligt akutberedskab. Det betyder blandt andet at Thy/Mors nu får en ny paramedicinerbil. 

- Hele regionens akutberedskab bliver opgraderet. Men for borgerne på Thy og Mors får det særligt betydning, fordi der her etableres en ny base til en paramedicinerbil. Det bliver en klar gevinst for borgerne her, siger Per Møller (K), der er formand for udvalget for Det Nære Sundhedsvæsen i Region Nordjylland. 

Paramedicinere kan på egen hånd udføre avanceret behandling af patienter, der eksempelvis lider af åndenød, kredsløbsproblemer, hjertestop eller bevidstløshed. På den måde kan paramedicineren yde livsreddende hjælp, indtil patienten kan transporteres på hospitalet.

I paramedicinerbilen findes der udstyr, der gør, at behandlingen kan påbegyndes, så snart bilen er hos patienten.

Paramedicinere kan forebygge indlæggelser

Det er forventningen, at indsættelsen af en ny paramedicinerbil vil få en positiv betydning for responstiderne i området, da paramedicinerbilen ofte vil være hurtigt fremme og dermed være første sundhedsprofessionelle på et ulykkes- eller skadessted.

Der er i området, hvor paramedicineren skal indsættes, ikke nogle større byer, og der er lav befolkningstæthed og lange afstande. Derfor vil der med indsættelsen af en paramedicinerbil ikke være et akut behov for udrykning så ofte som det ses andre steder – derfor vil paramedicinerne, skulle bruge en del af arbejdstiden på blandt andet at visitere akut syge borgere, inden ambulancen når frem og fragter patienten på hospitalet. Det kan spare borgerne for indlæggelser, hvis paramedicinerne kan hjælpe på stedet. 

Præcist hvor basen til den nye paramedicinerbil skal være, er ikke afgjort. Den Præhospitale Virksomhed, som driver blandt andet ambulancer, akutbiler og paramedicinerbiler, vil først begynde at kigge på eventuelle baseplaceringer nu, hvor der endeligt er bevilget penge til de nye beredskaber.

Det forventes, at paramedicinerbilen vil blive taget i drift i slutningen af 2023.

Der er på landsplan tildelt 276,6 mio. kroner til en styrkelse af akutberedskabet frem til 2027 som led i den nationale sundhedsreform, der blev indgået tidligere i år. Region Nordjylland er blevet tildelt 40,2 millioner kroner, og disse går til de nye akutberedskaber og til den nye præhospitale visitationsenhed i Aalborg, men derudover også til mere uddannelse af paramedicinere samt nyt udstyr til mobil blodprøvetagning.

Opdateret