TILBAGE

Penge på vej til at styrke de nordjyske hospitalers faglige profiler

28. april 2021
Se andre nyheder indenfor:
Sundhed, Sygehuse og Psykiatri

Pengene udmøntes til akut ortopædkirurgi i Thisted, oprettelse af Center for Multisygdomme i Hobro, første etape af flytningen af urologi fra Frederikshavn til Hjørring, etablering af Klinik for Sportsmedicin i Frederikshavn, til brug i forbindelse med tilgængelighedsanalysen i Psykiatrien samt til flere lægelige kompetencer i Den Præhospitale Virksomhed.

Forfatter

Trine Østergaard Thomsen

Telefon

51 46 17 22