Regionsrådsmøde 30. maj

Vær med, når politikerne i regionsrådet holder møde tirsdag 30. maj. Det foregår i Regionshuset, Niels Bohrs Vej 30, Aalborg Øst kl. 13.00.

På mødet skal regionsrådet godkende følgende punkter:

• Kvartalsrapport 1-2023

• Rigsrevisionens beretning om kontrol med lægers honorarafregning

• Årsrapport og regnskab for Steno Diabetes Center Nordjylland 2022

• Forslag om at afsøge muligheden for etablering af STIME i Nordjylland

• Mødeplan for 2024 for Regionsrådet

• Ligestillingsredegørelse 2023

• BRN årsrapport 2022

• Ændret selskabsstruktur og lån hos Nordjyske Jernbaner

• Regional Udviklingsstrategi 2024-27 høringsudkast

Har du et spørgsmål til regionsrådet, kan du få et svar i den spørgetid, som hvert regionsrådsmøde begynder med.

Alle er velkomne. Du kan også følge mødet på www.rn.dk/direkte. Inden mødet kan du læse hele dagsordenen på www.rn.dk.


Opdateret