9 ud af 10 nordjyder er meget tilfredse med hospitalsbehandlingen

Sundhed, Sygehuse og Psykiatri

Hele 9 ud af 10 patienter med fysiske sygdomme er i høj grad tilfredse med behandlingen i Region Nordjylland – og endnu flere er tilfredse med personalet. Det gør Region Nordjylland til regionen med de mest tilfredse patienter. 

Stor anerkendelse af personalets indsats 

Der er fortsat høj tilfredshed med behandlingen og plejen på de nordjyske hospitaler. Det viser en landsdækkende undersøgelse, som har undersøgt patienternes oplevelser med sundhedsvæsenet.

Eksempelvis er over 9 ud af 10 patienter med fysiske sygdomme i høj eller meget høj grad tilfredse med den samlede behandling og pleje, som de har modtaget på de nordjyske hospitaler. Patienterne er allermest tilfredse med personalet, og 94 procent angiver, at de i høj eller meget høj grad synes, at personalet er venligt og imødekommende. 

- Det er jo et kæmpe skulderklap til de tusindvis af medarbejdere i regionen, som hver dag går på arbejde for at skabe den bedste patientoplevelser for de mange tusinde patienter, som hvert år kommer på hospitalerne. Og undersøgelsen vidner også om, at personalet løser deres kerneopgave – nemlig at sikre en god og professionel behandling og pleje. Det kan vi godt glæde os over, siger formanden for Patientudvalget i Region Nordjylland, Henrik Buchhave (V).

Han tilføjer, at resultatet er særligt tankevækkende, når man også tager den store indsats, som personalet har ydet i et coronaår, i betragtning.  

- På trods af vi står midt i en pandemi, som tærer på mange ressourcer på hospitalerne, så er sundhedsvæsnet stadig åbent, og vi behandler alle, der har behov. Det er godt at høre fra patienterne, at de også alting på trods, oplever at blive taget seriøst og er tilfredse med deres behandling, siger Henrik Buchhave.

De 18.793 nordjyske patienter med fysiske sygdomme, som er blevet spurgt i den landsdækkende undersøgelse, er blevet behandlet ambulant, akut eller med en indlæggelse på Aalborg Universitetshospital eller Regionshospital Nordjylland i løbet af efteråret 2020.

Også tilfredshed blandt psykiatriske patienter  

Udover undersøgelsen blandt nordjyderne med fysiske sygdomme har også 872 nordjyske patienter i Psykiatrien givet deres mening til kende. Billedet her er det samme – der er overordnet set stor tilfredshed at spore. 78 procent af de adspurgte svarer, at de alt i alt er tilfredse med besøget eller indlæggelsen. 

Og de psykiatriske patienter er i endnu højere grad tilfredse med personalet. Her angiver 93 procent, at de er blevet mødt af et venligt og imødekommende personale på Psykiatriens hospitaler i Nordjylland. 

Det glæder formanden for Psykiatriudvalget i Region Nordjylland, Jette Ramskov (S).

- Det er nogle gode resultater, som vi skal arbejde videre med. Jeg er især glad for, at resultaterne vidner om, at vi har et kompetent personale ansat. Men vi skal selvfølgelig også drage læring ud af de her undersøgelser. Vi skal som politikere se på, om der er noget vi skal tage yderligere hånd om. Det er for eksempel vigtigt, at patienterne og deres pårørende er medinddraget i egen sygdom og at vi får taget hånd om patienterne fra start til slut, siger Jette Ramskov.

Hun fortæller, at man i Psykiatrien også har spurgt ind til pårørendes oplevelser, hvis en person under 18 år har været i behandling. Et godt samarbejde med de pårørende er nemlig en vigtig forudsætning for et godt forløb som patient. 82 procent af de pårørende er i høj eller meget høj grad tilfredse samlet set.

Om undersøgelsen 

- Lidt over 20.000 nordjyder har deltaget i den landsdækkende undersøgelse, LUP (Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser)
- Undersøgelsen er foretaget på samme vis i alle landets fem regioner.

 

Opdateret