Prisregn over Region Nordjylland

Om Regionen

2021 har været endnu et år præget af corona-pandemien, men ud af krisen er der også vokset nogle initiativer, som Region Nordjylland har stået bag, og som vækker genklang i resten af landet. Hele tre store priser er det blevet til, hvilket underbygger de stærke og tydelige værdier, som regionen står for, siger regionsdirektør.
Regionsdirektør Christian Boel. Foto: Lene Pedersen

Psykosocialt beredskab viser vejen

Kalenderen siger efterår, og vejret er blevet mere ustadigt, men i Region Nordjylland er der ingen triste miner over den regn, som i den seneste tid er faldet over flere afdelinger og medarbejdere. Tværtimod.

Fra oven er det regnet ned over regionen med priser, hvor nye initiativer er blevet bemærket langt ud over Nordjyllands grænser.

Senest kulminerede prisregnen med tildeling af Patientsikkerhedsprisen 2021. Den går til regionens psykosociale beredskab for medarbejdere i forbindelse med corona-pandemien. Det blev etableret meget hurtigt efter nedlukningen af Danmark i april 2020 i et samarbejde mellem Aalborg Universitetshospital, Regionshospital Nordjylland, Psykiatrien og Regionshuset i Region Nordjylland. Tilbuddet er rettet mod medarbejdere, så de var i stand til at tage hånd om patienterne, der blev ramt af sygdommen.

- Jeg er på regionens vegne virkelig stolt over, at vi har så dygtige medarbejdere og ledere, som har arbejdet hårdt med at håndtere corona-pandemien og samtidig har haft overskud til også at tænke i nye løsninger, siger regionsdirektør Christian Boel, Region Nordjylland.

Initiativet til at etablere et psykosocialt beredskab blev taget allerede i den første fase af covid-19 i 2020, hvor personalet i det nordjyske sundhedsvæsen var under et stort pres, og mange patienter, borgere og pårørende var bekymrede for den smitsomme sygdom, der bredte sig med lynets hast.

Dansk Selskab for Patientsikkerhed har med prisen understreget, at regionen med det psykosociale beredskab har vist vejen for andre til at yde ”enestående og vigtig hjælp i krisesituationer”. 

It-løsninger har hjulpet Danmark igennem krisen

Corona-pandemien var også inde i billedet, da Region Nordjylland i samarbejde med Sundhedsdatastyrelsen var en af vinderne ved uddeling af Digitaliseringsprisen 2021. Prisen uddeles på initiativ fra Digitaliseringsstyrelsen, Danske Regioner, Djøf, Rambøll, DANSK IT og Charlie Tango.

Prisen går til en offentlig institution eller myndighed, som har gennemført et digitaliseringsprojekt, der har bidraget til at gøre den offentlige sektor mere overskuelig og sammenhængende for borgere og virksomheder.

Digitalisering og IT i Region Nordjylland har sammen med Sundhedsdatastyrelsen sikret, at sundhedsvæsenet og de danske borgere effektivt blev understøttet under covid-19 pandemien. Undervejs blev den nationale it-infrastruktur udviklet med tjenesterne coronaprøver.dk, vacciner.dk og covid-19 visning på sundhed.dk, så borgerne kunne tilgå de digitale platforme og bestille tid til test og vaccination.

- Jeg tør godt sige, at de digitale løsninger har bidraget til at bringe hele landet igennem corona-krisen, og lige nu høster vi effekterne i form af en meget stor tilslutning til vaccinationsprogrammet. Det gør dybt indtryk på mig, når de ansatte, som har knoklet med at udvikle løsningerne, samtidig har været under et enormt tidspres. Jeg medgiver, at der har været udfordringer og børnesygdomme i nogle af løsningerne, men mange lande kigger misundeligt mod Danmark og de digitale tjenester, vi er kommet op med under corona-krisen, siger regionsdirektør Christian Boel, Region Nordjylland.

Skarpere på diabetikeres behov

Den tredje pris – Årets Borgerinddragende Initiativ, der uddeles af Danske Regioner – har Region Nordjylland nærmest taget patent på og har vundet den flere gange.
I år gik prisen til Steno Diabetes Center Nordjylland og Endokrinologisk Afdeling på Aalborg Universitetshospital, der har udviklet et nyt værktøj, der skal styrke samarbejdet med diabetikere og deres pårørende. Værktøjet benyttes ved ambulante kontroller. Via elektroniske spørgeskemaer afdækkes den enkelte patients behov og prioriteter, og dermed kan personalet lettere end tidligere skræddersy diabeteskonsultationen til den enkelte patient.

- Det vidner om, at vi i Region Nordjylland formår at omsætte vores målsætninger til handling. Det er ikke kun tomme ord, når vi siger, at vi har respekt for patientens tid, og at vi arbejder med patienterne og borgerne i centrum. Med de grundlæggende værdier på plads, er det meget nemmere at styre mod de løsninger, som gør en reel forskel for patienter og borgere, siger regionsdirektør Christian Boel.

Læs mere om de tre priser:

Patientsikkerhedsprisen 2021

Digitaliseringsprisen 2021

Årets Borgerinddragende Initiativ 2021

Opdateret