TILBAGE

Ny uddannelse til ambulancebehandler bør ligge i Aalborg for at sikre kvaliteten

13. april 2018

SOSU Nord i Aalborg er det oplagte valg til at udbyde den nye erhvervsuddannelse til ambulancebehandler. Skolen har 14 års erfaring med at uddanne ambulancebehandlere og har den sundhedsfaglige ekspertise, der er nødvendig som følge af, at den præhospitale opgave de senere år er blevet mere sundhedsfaglig. Det er den klare holdning i Regionsrådets udvalg for Regional Udvikling i Region Nordjylland.

Kontakt

Ole Stavad

Regionsrådsmedlem

Poul Anders Hansen

Præhospital lægefaglig chef

Tlf.:

97 66 21 11 / 20 66 03 70

Mail:

poah@rn.dk