Mental trivsel og social ulighed i sundhed er vigtige fokusområder

Om Regionen Sundhed, Sygehuse og Psykiatri

Sundhedsprofilen 2021, Hvordan har du det, giver vigtige oplysninger om borgernes sundhedstilstand, og nu er nationale data for 2021 offentliggjort. Data bruges af bl.a. kommuner og regioner til at målrette indsatser på sundhedsområdet.

Unge på strand

Unge kvinder i dårlig trivsel

47% af de nordjyske kvinder i alderen 16-19 år har en høj stressscore, og mere end hver 4. af de unge kvinder er ensomme. For unge mænd gælder det, at 19% er ensomme, hvilket er en stigning fra 7% til 19 % på fire år.

- Det er uhyggelige tal, som vi skal tage seriøst. Vi skal ikke tillade, at vores unge mennesker går rundt med de her problemer. Vi skal både fra region, kommuner og stat finde nogle gode og effektive løsninger, vi kan implementere hurtigst muligt. Sker det ikke, risikerer vi, at det hos alt for mange sætter sig til en langvarig psykisk lidelse. Det er allerede sket for nogen, og det er meget trist. Det her er et vigtigt indsatsområde, siger regionsrådsformand Mads Duedahl (V).

Ingen ændringer på social ulighed i sundhed

I forhold seneste sundhedsprofil fra 2017 er der meget få ændringer at spore i forhold til social ulighed i sundhed. Der er en gennemgående tendens til, at såvel livsstilsvaner, som kost, rygning og motion, samt reel sygdom som kroniske sygdomme, stress og selvvurderet helbred forekommer oftere hos borgere med lavere uddannelsesniveau. Det betyder, at den sociale ulighed i sundhed i Nordjylland stadig er der.

F.eks. oplever nordjyder med lavere uddannelsesniveau sygdom som en større byrde og har sværere ved at kommunikere med sundhedsvæsnet, end nordjyder med mellemlange- og lange uddannelser.

- Det danske sundhedsvæsen er baseret på en lige og let adgang til sundhedsvæsnet, men det er desværre ikke altid det, nordjyderne oplever. Vi er nødt til at finde ud af, hvor vi kan gøre det bedre. Det kræver i høj grad en tværsektoriel indsats, og det bliver også noget af det, vi kommer til at arbejde med i Region Nordjylland de kommende år, siger Mads Duedahl.

Mindre røg og alkohol

Der er heldigvis også positive tendenser i undersøgelsen.

Fra 2010 til 2021 er andelen af nordjyder, der drikker mere end 10 genstande pr. uge, faldet fra 23% til 13%

Andelen af borgere, der ryger dagligt, er i samme periode faldet fra 22% til 14%. Det er borgere mellem 45 og 64 år, der ryger mest.

- Det er glædeligt, at de mange års indsatser fra forskellige aktører både i forhold til rygning og alkohol, ser ud til at virke. Alkohol og rygning har enorm indvirkning på borgernes helbred, så vi skal ikke stoppe vores indsatser, men fortsætte og glæde os over, at det virker, siger Mads Duedahl.

Vigtigt arbejdsredskab

- Data fra Sundhedsprofilen 2021 har enorm betydning, når vi på tværs af sundhedsområdet skal vurdere, hvordan vi skal fordele vores kræfter. Vi kan meget nøjagtigt se, hvor vores største udfordringer er både på kommunalt og regionalt niveau. Det giver mulighed for nogle stærke tværsektorielle samarbejder. For eksempel arbejder blandt andre Aalborg Kommune og Region Nordjylland sammen i ”Min Fælles Vej” om at få borgere med en psykisk lidelse i job eller uddannelse. Det har enorm betydning for den enkeltes oplevede helbred, siger formand for KKR og borgmester i Aalborg Kommune, Thomas Kastrup-Larsen (S).

- Når vi ser på data fra 2021, er der helt sikkert områder, jeg ser på med stor bekymring, som Mads Duedahl også påpeger. Her er det vigtigt, at vi på tværs af de nordjyske kommuner og i samarbejde med regionen får set på, hvordan vi hurtigst og bedst muligt kan hjælpe f.eks. vores unge kvinder med deres mentale helbred, siger Thomas Kastrup-Larsen.

Baggrund

Det er alle fem regioner, Sundhedsstyrelsen og Statens Institut for Folkesundhed, der har gennemført undersøgelsen på baggrund af en aftale mellem Danske Regioner, KL, Sundhedsministeriet samt Finansministeriet.

Dataindsamlingen fandt sted fra februar til maj 2021, hvor der stadig var en række restriktioner og tiltag i forbindelse med covid-19-pandemien. Det har med stor sandsynlighed påvirket resultaterne i undersøgelsen, idet rammerne for vores liv har været markant anderledes, end vi har været vant til. Resultaterne i Sundhedsprofilen 2021 skal derfor ses i lyset heraf, og konklusioner om udviklingen siden 2017 skal foretages med en vis forsigtighed.

Den 10. marts bliver den nationale rapport tilgængelig. Her findes nationale og regionale data. Region Nordjylland og de nordjyske kommuner udarbejder også egne rapporter. Disse bliver tilgængelige den 31. marts i forbindelse med en regionale konference om Sundhedsprofilen.

Den nationale rapport kan hentes her: www.sst.dk/sundhedsprofilen

Opdateret