Økonomiaftale giver ca. 120 mio. kr. til Nordjylland

Om Regionen

Onsdag indgik regeringen og Danske Regioner en aftale om næste års økonomi. Den giver ca. 120 mio. kr. ekstra til Nordjylland, men der er alligevel behov for en skarp prioritering i forbindelse med budgettet for 2022.

Økonomiaftalen mellem regeringen og regionerne betyder, at der i alt afsættes 1,2 mia. kr. ekstra til sundhed og Regional Udvikling, hvoraf Nordjylland kan forvente samlet set ca. 120 mio. kr.

- Det er positivt, at den demografiske udvikling med flere ældre patienter dækkes ind. Men der er ingen tvivl om, at det er en stram aftale. Nu skal vi regne på tallene, og vi kan endnu ikke sige præcist, hvad det betyder for næste års økonomi i Region Nordjylland. Der er også nye tiltag og stigende udgifter, der skal findes penge til i budgettet, så selvom vi nu får ekstra midler, skal vi lave en benhård prioritering, når næste års budget skal lægges, siger regionsrådsformand Ulla Astman.

Behovet for ekstra midler til sundhedsvæsnet skyldes bl.a., at vi lever længere, at det er muligt at behandle flere sygdomme, at udgifterne til medicin stiger, og at der er behov for at investere i nyt udstyr og it.

I Økonomiaftalen er der afsat en anlægsramme, som betyder, at regionerne i 2022 får midler til at renovere bygninger samt købe nyt udstyr og IT.

- Digitaliseringen er en vigtig brik i det moderne sundhedsvæsen, og derfor er det positivt, at der bliver mulighed for at investere i nyt medicoteknisk udstyr og forny den digitale infrastruktur, siger Ulla Astman.

Covid-udgifter dækkes

Regionerne har i forbindelse med økonomiaftalen også fået håndslag på, at de får dækket de merudgifter, der har været i forbindelse med Covid19-pandemien.

- Jeg er glad for den tydelige anerkendelse af vores medarbejdere, det har ydet en helt ekstraordinær indsats i forbindelse med pandemien. Og så har Regeringen helt, som de har tilkendegivet hele vejen igennem pandemien, stået ved, at de dækker regionernes merudgifter til pandemiindsatsen inkl. den såkaldte pukkelafvikling, så vi ikke skal finde pengene selv, siger Ulla Astman.
Regionsrådet er allerede i gang med at se på næste års budget, og arbejdet fortsætter de kommende måneder. Der forventes et budgetforlig i september.

 

Yderligere oplysninger

Se aftalen her: https://www.regioner.dk/services/nyheder/2021/juni/oekonomiaftalen-for-2022-er-paa-plads

Opdateret