Regionen indgår aftale om p-hus ved nyt universitetshospital

Sundhed, Sygehuse og Psykiatri Om Regionen

Region Nordjylland og et konsortium bestående af bl.a. CASA og AkademikerPension indgår en OPP-kontrakt til et parkeringshus ved det ny universitetshospital i Aalborg. Parkeringshuset får plads til 600 biler.
Sådan kommer det ny p-hus til at se ud fra ankomstsiden. Illustration: Link Arkitektur

Tekst rettet 12/1-2022: Novo Nordisk ændret til Novo Nordisk Fonden 

Parkeringshuset er et OPP-projekt

De 600 parkeringspladser etableres som et OPP-projekt, et såkaldt offentlig privat partnerskab, hvori en privatleverandør bygger for en offentlig bygherre, der lejer sig ind i en årrække og først herefter overtager driften af huset. Et OPP-projekt har den fordel, at regionen får mulighed for at bygge mere på et tidligere tidspunkt, fordi regionen ikke skal have hele anlægsudgiften op af lommen med det samme, men i stedet afdrager via den årlige driftsbetaling, inden byggeriet tilbagekøbes af Region Nordjylland 25 år efter ibrugtagningen.

Anlægssummen bliver cirka 82 mio. kr., og huset forventes at kunne tages i brug medio 2023.

Det er anden gang Region Nordjylland indgår i et OPP-projekt, og erfaringerne fra det første OPP-projekt Hospice Vangen i Nørresundby har været så gode, at regionen nu er på vej med endnu et OPP-projekt. Regionen arbejder i øjeblikket på et tredje OPP-udbud for anden etape af Psykiatribyggeriet, der opføres lige syd for det ny universitetshospital.

Placering tæt på hovedindgang og ambulatoriehus

Parkeringshuset bliver placeret øst for hospitalet og tæt på hovedindgang, ambulatoriehus og Steno Diabetes Center Nordjylland. Ud af de 600 parkeringspladser i parkeringshuset finansierer Novo Nordisk Fonden 100 pladser, som skal benyttes til ambulante diabetes-patienter.

Der er i udvælgelsen af parkeringshuset både lagt vægt på en harmonisk arkitektur og en god driftsløsning. Parkeringshusets indretning sikrer en let afsøgning af parkeringspladser på de forskudte dæk. Derudover er der også elevatoradgang til alle dæk i parkeringshuset og en klar strategi for wayfinding.

- Parkeringshusets udvendige beklædning med aluminium indgår i en harmoni med hospitalets bygninger, idet metalfladen er farvemæssigt afstemt efter hospitalets murstensbygninger og indgange. Placeringen af parkeringshuset øst for hospitalsbyggeriet vil være med til at sikre både en god anvendelse af arealet, og at vi får flere parkeringspladser, end der er ved hospitalerne i Aalborg i dag, siger Niels Uhrenfeldt, projektdirektør, Region Nordjylland.

Flere parkeringspladser på vej

Der etableres også parkeringspladser på terrænet ved det nye universitetshospital, så der vil samlet set blive etableret omkring 3500 parkeringspladser ved det ny universitetshospital i Aalborg Øst. Heraf får Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Aalborg Universitet rådighed over 300 parkeringspladser i terræn.

- Vi er stolte over, at Region Nordjylland har valgt CASA og vores partnere til at opføre og drifte det ny parkeringshus. CASA har opført adskillige, forskelligartede OPP-projekter allerede, og vi ser frem til at bruge vores viden og erfaring i Aalborg denne gang, siger Torben Modvig, CEO, CASA.

Det vindende konsortium består ud over CASA og AkademikerPension også af underleverandørerne LINK Arkitektur, Ingeniør’ne, Apcoa Parking DK. Apcoa Parking DK kommer til at stå for driften af parkeringssystemer og parkeringskontrol af både parkeringshus og overfladeparkering.

Opdateret