Regionsrådsmøde

Om Regionen

Regionsrådet holder møde tirsdag 26. januar 2021.
På grund af situationen omkring Coronavirus afholdes mødet som virtuelt møde.

www.rn.dk kan du inden mødet læse hele dagsordenen, og efterfølgende vil en lydoptagelse af mødet blive offentliggjort samme sted.

På mødet skal regionsrådspolitikerne blandt andet godkende planer for TrygFondens Familiehus Aalborg i tilknytning til Nyt Aalborg Universitetshospital og at der indsendes ansøgning til Trygfonden den 1. marts 2021.

De skal også tage rapport, der er udarbejdet i forbindelse med skærpet tilsyn af Nyt Aalborg Universitetshospital til efterretning og de skal godkende, at der fremadrettet afrapporteres månedsvis til Sundheds- og Ældreministeriet.

De skal også godkende ny model for kapacitetsstyring på almen praksis området, der skal sikre en hensigtsmæssig fordeling af kapaciteter i hele regionen og de skal godkende igangsætning af udbudsprocessen af parkeringshus på Nyt Aalborg Universitetshospital.

Endeligt skal Regionsrådet orienteres om indkomne bemærkninger til Forslag til Råstofplan 2020 og godkende, at der gennemføres en supplerende høring hertil i perioden den 5. januar til den 2. marts 2021.
 

Opdateret