Regionen sælger Dronninglund Sygehus

Om Regionen

Godt 6000 kvadratmeter sygehusbyggeri i Østvendsyssel har ligget stille hen i et par år, men nu er ejendommen afhændet til forskellige købere. Overtagelse sker inden årets udgang.
Sygehusbygningerne i Dronninglund har stået tomme i længere tid. Foto: Region Nordjylland

Salg i tre dele

Fremtiden for Dronninglund Sygehus er afklaret. Regionsrådet har besluttet, at sygehuset skal sælges til tre forskellige bydere. Den samlede salgspris er 4,8 millioner kr.

Selve sygehusbygningerne sælges til MVE Holding ApS, mens en funktionærbolig sælges til Fonden Føniks og HT & AL Holding ApS. Et ubebygget jordareal sælges til selskabet KS Ejendomme.

- Salget af Dronninglund Sygehus har været igennem et længere forløb, der har krævet en opsøgende indsats for at finde køberne til en så speciel og kompleks ejendomstype. Corona-pandemien i 2020 gav usikkerhed om ejendomsmarkedet på kort sigt, og det har også medvirket til at forlænge udbuds- og salgsprocessen. Jeg glæder mig derfor over, at vi er nået i mål med at afhænde sygehuset, og nu overlader regionen bygningerne til de nye ejere. Det bliver dem, som i samarbejde med kommunen skal finde ud af, hvad der nu skal ske med området, siger projektdirektør Niels Uhrenfeldt, Region Nordjylland.

Stor lejer flyttede ud i 2019

Sygehuset i Dronninglund har siden 2016 været på listen over udfasede ejendomme, og Udlændinge- og Integrationsministeriet opsagde i efteråret 2018 et stort lejemål på 6385 kvadratmeter. Det blev ledigt fra juni 2019, og siden har Region Nordjylland haft løbende udgifter til vedligeholdelse, snerydning og lignende.

Ved opsigelsen for to år siden blev der kort tid efter sat et arbejde i gang, der skulle afklare, hvordan sygehuset kunne sælges til bedst mulige pris for Region Nordjylland.

Første bud for lavt

Ejendommen blev udbudt til salg i 2020, men det afgivne bud på 3,5 millioner kr. blev vurderet til at være under markedsprisen og for lavt. Forretningsudvalget i Region Nordjylland besluttede derfor i marts i år at genudbyde ejendommen i tre dele med en fast minimumspris på hver del.

Minimumsprisen har været vurderet af to forskellige mæglere, og den laveste valuarvurdering er lagt til grund for genudbuddet.

I alt blev der afgivet fire bud på de tre ejendomsdele, som levede op til udbudsbetingelserne.

To af tre ejendomme bliver overtaget af køberne 1. november, mens den tredje ejendom forventes overtaget senest 31. december 2021.

Opdateret