Patientrettigheder suspenderes fra 3. januar

Sundhed, Sygehuse og Psykiatri

Patienter vil fortsat få indkaldelsesbreve med tid og sted, og der vil fortsat være muligheder for at blive omvisiteret til privathospital.

Hjælp til håndtering af forventet stigning i indlæggelsestal

For at sikre tilstrækkelig med plads og hænder på sygehusene til at håndtere den store smittespredning med COVID-19 og den forventede afledte stigning i indlæggelser, besluttede et flertal i Folketinget kort før jul at gøre det muligt at suspendere patientrettighederne. I Region Nordjylland har regionsrådsformand Ulla Astman truffet en formandsbeslutning om at udnytte denne mulighed. Suspenderingen gælder fra 3. januar og indtil videre til 30. januar.

- I praksis vil de nordjyske patienter ikke komme til at opleve de store ændringer. De vil fortsat modtage et indkaldelsesbrev med oplysning om tid og sted. Og her vil fortsat stå, at patienter kan kontakte Enheden for Sygehusvalg for at høre om deres muligheder, forklarer regionsrådsformand Ulla Astman.

Fortsat visitation til privathospitaler

Region Nordjylland har indgået tilknytningsaftaler med de privathospitaler, som regionen sædvanligvis samarbejder med. Patienter kan derfor stadig blive omvisiteret til privathospital i samme omfang som tidligere.

- Der vil dog være patientgrupper, som ikke kan omvisiteres, da det ikke er alle udredninger og behandlinger, som de private foretager. Det er imidlertid heller ikke anderledes end normalt, siger Ulla Astman.

Psykiatri-området er ikke berørt af suspenderingen af patientrettighederne. Ligeledes gælder de maksimale ventetider på kræft- og hjerteområdet uændret. Ligesom retten til frit valg mellem alle offentlige sygehuse og afdelinger i landet gælder uændret.

Opdateret