Historisk stor donation til Regionshospital Nordjylland løfter behandling af hjerneskadepatienter til højeste niveau

Sundhed, Sygehuse og Psykiatri

Regionshospital Nordjylland modtager nu en historisk stor donation på 20 mio. kr. fra den private nordjyske fond Melsen Fonden. Pengene er øremærket til en række konkrete tiltag og udstyr, som skal løfte regionens neurorehabilitering til højeste niveau. Donationen skal samtidig kickstarte et helt nyt forskningscenter inden for strokespecialiseret neuroteknologi, Center for Neuroteknologi og Rehabilitering.
Med underskrifter fra og håndtryk mellem fondsformand Anker Laden-Andersen og regionsrådsformand Mads Duedahl blev de 20 mio. kr. overdraget til regionen.

Fond styrker neurorehabilitering med rekorddonation

Hjerneskader og særligt stroke er en af de hyppigste lidelser, der rammer danskerne. Ifølge tal fra patientforeningen Hjernesagen rammes hver 7. dansker af stroke i løbet af livet – en tilstand som er den fjerde hyppigste dødsårsag i Danmark, og som desuden kan give varige mén i form af lammelse og andre neurologiske senfølger.

I Nordjylland behandles patienter med hjerneskader på Neuroenhed Nord under Regionshospital Nordjylland, og nu kan patienter og pårørende i Nordjylland se frem til endnu bedre behandling. Den private nordjyske fond Melsen Fonden bevilliger nu en donation på 20 mio. kroner – den største nogensinde til Regionshospital Nordjylland, og den store økonomiske håndsrækning vækker stor glæde i regionen, som ser frem til at styrke behandlingen af hjerneskadepatienter i regionen:

- Det er en fantastisk donation, som jeg på vegne af hele Region Nordjylland vil sige stort tak for. Det giver os nogle helt unikke muligheder for at hæve behandlingsniveauet for neurorehabilitering yderligere. En erhvervet hjerneskade kan have omfattende konsekvenser og ramme både unge og gamle, og derfor glæder jeg mig personligt til at følge projektet, fortæller Mads Duedahl (V), som er regionsrådsformand i Region Nordjylland.

Hos Melsen Fonden, der blev stiftet i 2020 af boet efter afdøde Svend Melsen, tidligere ejer af Melsen Tech, er man ligeledes glade for at kunne sætte skub i udviklingen med den økonomiske støtte:

- Vi er meget glade for at kunne være med til at styrke rehabiliteringen af neuropatienter i Region Nordjylland. Med donationen har vi en unik mulighed for at yde økonomisk støtte til både rehabiliteringsindsatsen og forskning, hvilket er en væsentlig del af fondens fundats. Donationen er samtidig en anerkendelse af det store engagement og den velpræsenterede ambition, som vi allerede fra første indledende møde har oplevet på tæt hold, fortæller Anker Laden-Andersen, som er bestyrelsesformand i Melsen Fonden.

Bedre genoptræning og stærkere forskning

Den historisk store donation skal blandt andet kickstarte etableringen af Center for Neuroteknologi og Rehabilitering (CNR), som bliver et helt nyt forskningscenter indenfor hjerneskadespecialiseret neuroteknologi. Centeret er en ny ambitiøs satsning i samarbejde mellem Neuroenhed Nord, Aalborg Universitetshospital og Aalborg Universitet, der skal løfte forskningsarbejdet i neuroteknologi op i nordeuropæisk klasse til gavn for både patienter, rekruttering af fagfolk og erhvervslivet.

- Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ser store perspektiver for forskningen i neurorehabilitering i Nordjylland. Bevillingen vil styrke det nye forskningscenter, som udspringer af mere end 30 års forskning i neurorehabilitering ved fakultetet. De nye rammer ved Neuroenhed Nord giver fantastiske muligheder for udvikling og afprøvning af nye neuroteknologiske løsninger til at fremme genindlæringen af tabte motoriske funktioner efter et stroke, fortæller Ole Kæseler Andersen, som er prodekan for forskning ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Aalborg Universitet.

Foruden forskningssamarbejde bliver den historisk store donation udmøntet i rehabiliteringsteknologi, teknologiske hjælpemidler, døgnrytmebelysning, støtte til implementering af teknologi og forskningssamarbejde og et nyt anlæg ved Neuroenhed Nord under navnet ”Melsen Fløjen”.

Læs mere om Center for Neuroteknologi og Rehabilitering (CNR) her.

Patienten Per viser gangtræning i de nuværende rammer på Neuroenhed Nord i Brønderslev. Fremadrettet vil gangtræning takket være donationen foregå med en såkaldt C-Mill, der ved hjælp af blandt andet virtual reality giver en mere virkelighedstro og effektiv træning.

Det nye forskningscenter giver blandt andet mulighed for opfølgning på et nuværende projekt – en særligt nordjysk udviklet teknologi inden for Brain Computer Interface, der forbedrer patientens kontakt fra hjerne til muskel med foreløbig lovende resultater. Her viser Andrew Stevenson (tv.) og Benjamin Svejgaard, hvordan de træner patienten Liselotte med den nye teknologi.

Faktaboks

Fordeling af donation:

  • Rehabiliteringsteknologi, 5,6 mio. kr.
  • Teknologiske hjælpemidler, 500.000 kr.
  • Døgnrytmebelysning, 1,95 mio. kr.
  • Ressourcer, 2,56 mio. kr.
  • Forskningsudstyr til Brønderslev, 2,3 mio. kr.
  • Stipendiat Brønderslev - ”Melsen Stipendiat”, 2,75 mio. kr.
  • Anlæg Brønderslev – ”Melsen-fløjen”, 5,0 mio. kr.

Kontaktpersoner

Mads Duedahl, regionsrådsformand, Region Nordjylland
Tlf. 24 40 24 18
Mail: mads.duedahl@rn.dk

Anker Laden-Andersen, bestyrelsesformand, Melsen Fonden
Tlf. 40 10 25 50
Mail: ala@70151000.dk

Ole Kæseler Andersen, prodekan for forskning, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet
Tlf. 26 71 30 38
Mail: prodekan-sund-forsk@adm.aau.dk

Markus Brasholt, afdelingschef hos Afdeling for rehabilitering i Brønderslev og Frederikshavn, Regionshospital Nordjylland
Tlf. 51 15 70 29
Mail: m.brasholt@rn.dk

Opdateret