Fritvalgsambulatorium vinder ny idépris

Sundhed, Sygehuse og Psykiatri

Regionsrådet har besluttet at uddele en idépris for en god idé, der skaber værdi for patienter og borgere. Endokrinologisk Afdeling på Aalborg Universitetshospital og Steno Diabetes Center Nordjylland modtog i år Idéprisen for deres Fritvalgsambulatorium.
Prismodtagerne er leder af Digital Sundhed og Diabetes, Tina Archard Heide, Steno Diabetes Center Nordjylland (SDCN), registreringsansvarlig Dorrit Juhl Hansen, SDCN og ledende overlæge Torben Østergård, Endokrinologisk Afdeling/SDCN.

Fritvalgsambulatorium – et nemt og hurtigt valg

I forbindelse med Budget 2021 besluttede Regionsrådet at oprette Idéprisen for at anerkende og belønne tiltag, der understøtter og styrker Region Nordjyllands vision om at skabe værdi for de nordjyske patienter og borgere ved at optimere og forbedre arbejdsgange og forretningsprocesser. Ved et temamøde for Regionsrådet 23. juni blev prisen så uddelt for første gang.

Vinderne af prisen blev Endokrinologisk Afdeling ved Aalborg Universitetshospital og Steno Diabetes Center Nordjylland (SDCN). De har udviklet et tilbud, så de patienter, som ikke har behov for en fysisk undersøgelse i forbindelse med deres ambulatorietid, selv kan vælge, om de ønsker at mødes med deres behandler, eller om de hellere vil have en videokonsultation. Det er patienter med diabetes og hormonsygdomme, der benytter sig af tilbuddet.

- Det er op til patienterne selv, om de vælger det ene eller det andet tilbud. Og patienterne kan faktisk vælge mødeform helt indtil samme dag, som de har en aftale med ambulatoriet, fortæller Torben Østergård, der er ledende overlæge i Endokrinologisk Afdeling og SDNC.

Mange af de patienter, som er tilknyttet Endokrinologisk Afdeling er erhvervsaktive. Og for dem er Fritvalgsambulatoriet en stor gevinst.

- Vores patienter giver udtryk for, at det er en stor fordel for dem, at de ikke skal bruge så meget tid på aftalerne i ambulatoriet. De kan gå på arbejde, logge på mødet med ambulatoriet via video, og derefter straks være i gang på jobbet igen bagefter, forklarer Poul Erik Jakobsen, der er centerdirektør i SDCN.

Priskomiteen lagde vægt på fleksibiliteten i tilbuddet

Den fleksibilitet i tilbuddet er en af grundene til, at priskomiteen besluttede, at Fritvalgsambulatoriet skulle vinde Idéprisen 2021.

- Vi synes, at der er en stor menneskelig gevinst i denne ide. Det at patientens ”dagsform” – eller praktiske forhold - kan afgøre, om mødet skal være fysisk eller via en skærm. Og på den måde er Fritvalgsambulatoriet virkelig på patientens præmisser, samtidig med at vi også respekterer patientens tid, siger Lene Linnemann, der er medlem af priskomiteen, og som overrakte prisen til vinderen.

Bente Yder, næstformand i Region Nordjyllands Hovedudvalg er et af de medarbejderudvalgte medlemmer af priskomiteen.

- Fritvalgsambulatoriet er ikke kun godt for patienterne. Det er også godt for driftsforholdene, fremhæver Bente Yder.

Ideen betyder nemlig, at der både er færre afbud og færre udeblivelser i ambulatoriet. På den måde kan personalets tid udnyttes bedre, og der er mindre frustration over spildtid, hvor personalet sidder og venter på en patient, som aldrig dukker op. Det er med til at skabe et bedre flow i ambulatoriet, og tiden bliver bedre udnyttet.

Priskomiteen har også lagt vægt på, at det er en ide, som kan kopieres andre steder i Region Nordjylland.

- Den her idé rider med på bølgen af, hvad vi har lært i forbindelse med halvandet år med corona, og den kan udbredes til mange andre steder, hvor man har ambulatorier eller samtaler, der ikke kræver en fysisk undersøgelse, siger Lene Linnemann.

Stolt over anerkendelse

I Endokrinologisk Afdeling og SDCN er de utroligt glade for at have vundet Idéprisen 2021.

– Vi er alle sammen virkelig stolte over at have vundet, og selvom vi har indført Fritvalgsambulatoriet for at gøre det så nemt og godt som muligt for vores patienter, så er det da fantastisk at blive anerkendt for det på denne måde, afslutter Torben Østergård.

Yderligere oplysninger


Hvad skal der til, for at man kan vinde?

Alle de indkomne ideer havde en høj kvalitet, og de blev vurderet ud fra de fire overordnede kriterier:

  • Løsningen giver værdi for borgeren
  • Løsningen medvirker til at skabe sammenhæng på tværs
  • Løsningen medvirker til at forbedre kvaliteten og effektiviteten
  • Løsningen er bæredygtig for medarbejdernes trivsel og arbejdsmiljø samt den gode arbejdsplads

Desuden har priskomiteen lagt vægt på om ideerne kan inspirere andre til at udvikle gode og effektive løsninger til gavn for patienter og borgere.

Ved ansøgningsfristens udløb havde det faglige udvalg 21 ansøgninger at vælge imellem, og fem blev udvalgt til vurdering af priskomiteen.

De fem finalister

  • Udslusningscafe for patienter med spiseforstyrrelser - Enhed for Spiseforstyrrelser - Psykiatrien
  • Vi piller ved pillerne - Lægemiddelenheden - NORD-KAP
  • Fritvalgsambulatorium – et nemt og naturligt valg – Endokrinologisk Afdeling og Steno Diabetes Center Nordjylland
  • Telefonvejledning før endoskopisk undersøgelse – Skopienheden – Operations- og Behandlingsafsnit, Aalborg Universitetshospital, Thisted
  • Transdiagnostisk behandlingstilbud til svært direkte selvskadende patienter – Ambulatorium for Angst og Personlighedspsykiatri - Psykiatrien

Kontaktpersoner

Lene Linnemann, Regionsrådsmedlem (SF)
Tlf.nr: 61 74 40 57
Mail: leli@rn.dk

Bente Yder, næstformand i Region Nordjyllands Hovedudvalg
Tlf.nr.: 22 72 41 10
Mail: bmy@rn.dk

Torben Østergaard, ledende overlæge, Endokrinologisk Afdeling og Steno Diabetes Center Nordjylland, Aalborg Universitetshospital
Tlf. nr.: 51 92 36 78
Mail: to@rn.dk

Poul Erik Jakobsen, centerdirektør, Steno Diabetes Center Nordjylland
Tlf.nr.: 97 66 36 42
Mail: poul.erik.jakobsen@rn.dk

Opdateret