Udsatte nordjyder får mulighed for at præge behandlingen i sundhedsvæsenet

Om Regionen

Region Nordjyllands Udsatteråd efterspørger forslag til, hvordan man kan forbedre udsatte borgeres kontakt med sundhedsvæsenet. Derfor inviterer de brugere, sociale organisationer og fagfolk fra hele Nordjylland til at byde ind med deres forslag på en konference tirsdag 25. april.

Input til indsatser

Nu får udsatte nordjyder med eksempelvis alkoholmisbrug og sindslidelser mulighed for at give deres bud på, hvordan forebyggende indsatser, behandling og opfølgning i endnu højere grad kan tilpasses deres behov.

Region Nordjyllands Udsatteråd inviterer nemlig brugere og sociale organisationer til at mødes med fagfolk fra regionen og de nordjyske kommuner på en konference tirsdag 25. april.

- Håbet er, at parterne i fællesskab kan tale sig frem til nogle konkrete bud, der kan forbedre sundheden for socialt udsatte borgere. Vi har brug for at fremme lighed i sundhed på det her område, og det gør vi bedst ved at inddrage dem, det hele handler om, siger forperson i Udsatterådet og medlem af Regionsrådet, Malou Skeel (V), som sidder med i rådet i kraft af sin rolle i regionens Sundhedsudvalg.

På konferencen vil der være tre forskellige workshops, som har til formål at hjælpe deltagerne i gang med dialogen om mulige tiltag indenfor områderne forebyggelse, behandling og rehabilitering.

- Det glæder mig, at vi som organisationer er tænkt ind i dialogen. Vi har den tætteste kontakt til brugerne, og vi kan derfor løfte deres stemme ind i debatten. Flere brugere har årelange erfaringer med systemerne, og hvis man vil sikre et bedre sundhedssystem for alle brugergrupper fremover, så er det afgørende at lytte til deres erfaringer og tage dem med i betragtning, lyder det fra Jonas Jakobsen, næstforperson i Udsatterådet. Han sidder med i rådet i kraft af sin rolle som regionschef for Kirkens Korshær i Nord- og Midtjylland.

Næste gang Udsatterådet mødes følger de op på, hvilke indsatser fra konferencen der skal arbejdes videre med.

Kom med til konference 25. april

Det er muligt for medierne at komme med, når parterne mødes til konferencen tirsdag 25. april for at snakke sig frem til, hvilke initiativer der kan forbedre sundheden for socialt udsatte nordjyder. Over 100 har tilmeldt sig konferencen, som finder sted i Aalborg Kongres og Kultur Center kl.12-16.

Det er blandt andet muligt at lave interview med deltagerne på de forskellige workshops.

Af hensyn til planlægningen er tilmelding et krav. Send en mail til s.themsen@rn.dk med besked om hvem der dukker op. Tilmelding skal ske senest mandag 24. april.

Yderligere information

- Udsatterådet læner sig op ad Socialstyrelsens definition af udsatte, der defineres som personer med sociale problemer eller risiko for at få det. For eksempel personer med sindslidelse, alkoholmisbrug, stofmisbrug, hjemløshed, prostitution, vold i nære relationer eller senfølger af seksuelle overgreb.

- I alt 10 organisationer med nordjyske lokalafdelinger sidder med i Udsatterådet. Det drejer sig om SAND, Headspace, Social Sundhed, Kirkens Korshær, SIND, Reden, Blå Kors, Center for Seksuelt Misbrugte, Røde Kors og Næstehjælperne. De deltager alle på konferencen tirsdag 25. april.

- Læs mere om Region Nordjyllands Udsatteråd her

Opdateret