TILBAGE

Tværsektoriel indsats sikrer borgere med demens en bedre hospitalsindlæggelse

17. april 2023
Se andre nyheder indenfor:
Om Regionen Sundhed, Sygehuse og Psykiatri

Aalborg Universitetshospital arbejder sammen med Aalborg Kommune og de praktiserende læger i Aalborg om at skabe bedre hospitalsforløb for borgere med demens. Gruppen af borgere har nemlig behov for en særlig kontinuitet i deres behandlingsforløb. Derfor handler samarbejdet om at dele relevante informationer om borgerne, så alle parter har samme afsæt at arbejde ud fra i mødet med borgere med demens.

Maiken Søndergaard Holm

Brobyggersygeplejerske
Akut Modtageafsnit (AMA)

Telefon

51 71 39 76
Udgivet af

Sofie Møller Themsen

Pressekonsulent
Regionssekretariat

Telefon

24 88 53 71