Regionsrådsmøde

Regionsrådet holder møde tirsdag 27. april 2021.

På grund af situationen omkring Coronavirus afholdes mødet som virtuelt møde.

www.rn.dk kan du inden mødet læse hele dagsordenen, og efterfølgende vil en lydoptagelse af mødet blive offentliggjort samme sted.

På mødet skal regionsrådspolitikerne blandt andet godkende handleplan for forebyggelse samt handleplan for initiativer i Profilplan 2021-2025, der beskriver profiler for Aalborg Universitetshospital, Regionshospital Nordjylland, Psykiatrien samt Den Præhospitale Virksomhed.

Ud over dette skal Regionsrådet også godkende høringssvar til støtte for anlæg af 3. Limfjordsforbindelse over Egholm, som er sendt i offentlig høring i perioden 25. februar – 30. april 2021.

Opdateret