TILBAGE

Planen for Fremtidens Thisted er nu godkendt

26. april 2017
Se andre nyheder indenfor:
Om Regionen Sundhed, Sygehuse og Psykiatri
Et enigt Regionsråd har i dag sagt ja den fremtidsplan, der beskriver, hvad det er for et akuthospital, patienter fra Mors og Thy skal møde i fremtiden på Regionshospital Nordjylland, Thisted.

Kontakt

Forfatter

Ninette Zacho Bradsted

Tlf.:

41 31 47 39

Mail:

nizb@rn.dk