Fødestederne i Nordjylland opruster – og fødende får nye rettigheder

Sundhed, Sygehuse og Psykiatri

Der er blevet tilført flere penge til fødeområdet i Region Nordjylland. Pengene bruges på mere sundhedsfagligt personale og nye rettigheder til førstegangsfødende. 

Nye rettigheder og nye kollegaer

Region Nordjylland er ved at være klar til nye rettigheder til førstegangsfødende – og til nye kollegaer på fødegangene. Nye nationale retningslinjer betyder, at førstegangsfødende får ret til to døgns barselsophold på hospitalerne eller hjemmebesøg efter en ukompliceret fødsel. 

Sidste år blev der i forbindelse med finansloven givet mindst 100 millioner årligt til fødselsområdet i alle regioner. I Region Nordjylland betyder det, at der i 2022 er tilført 10 millioner kroner. Pengene er øremærket til flere ansatte, rekruttering og fastholdelse og til de omtalte nye rettigheder til førstegangsfødende.

- Pengene giver mulighed for at forbedre forholdene for både fødende og personalet. Derfor er vi i Sundhedsudvalget glade for, at vi har sendt 10 millioner afsted til vores fødeafdelinger. Vi håber og tror, at de vil være med til at skabe endnu bedre rammer for de fødende i regionen, siger Lina Hundebøll Jespersen (V), formand for Sundhedsudvalget i Region Nordjylland.

Som led i finanslovsaftalen skal de nye rettigheder til førstegangsfødende indføres i starten af 2023.

Det har ind til nu været forskelligt, hvilke barselstilbud regionens tre fødesteder har haft – det skyldes blandt andet forskellige fysiske rammer og forskelle i hvor langt de fødende har til hospitalet.

Sådan er de nye barselstilbud

Regionshospital Nordjylland har i forvejen med stor succes gjort brug af ambulante fødsler, hvor man relativt hurtigt tager hjem i egne og trygge rammer, hvis fødslen er forløbet uden problemer. Med afsæt i de nye rettigheder har Regionshospital Nordjylland oprettet ekstra sengepladser, så der nu også kan tilbydes mindst to døgns barselsophold på hospitalet.

Da Regionshospital Nordjylland allerede har hjemmebarsel klar, er de også parate med de nye rettigheder fra 1. januar.

På Aalborg Universitetshospital, der har fødesteder i både Aalborg og Thisted, er man også ved at gøre klar til de nye rettigheder.

I Thisted er fødestedet allerede i stand til at imødekomme rettigheden om to døgns barsel. Der er derudover nye jordemødre på vej, der skal være med til at muliggøre hjemmebarsel. Hjemmebarsel er tidskrævende for jordemødrene, fordi der er et stort opland i og omkring hospitalet i Thisted, og en del af arbejdstiden derfor skal foregå på landevejene. Derfor forventer man først at være helt klar med tilbud om hjemmebarsel i 2. kvartal.

I Aalborg er man også aktuelt i gang med at ansætte flere jordemødre, så man også snart kan være helt klar med tilbuddet om hjemmebarsel. Forventningen er, at det kan imødekommes fra 2. kvartal. I Aalborg er det fra 1. januar muligt at blive tilbudt to døgns barselsophold ved første fødsel.

Fødestederne i Region Nordjylland arbejder i øjeblikket på at få opslået og besat de nye stillinger, der er kommet økonomi til, men det er en udfordring at rekruttere det nødvendige personale - ikke mindst fordi det ikke kun er Region Nordjylland, men alle fem regioner, der har fået økonomi til at ansætte flere jordemødre.

- Vi skal derfor stadig fokusere på at skabe attraktive stillinger og et godt arbejdsmiljø for at sikre rekruttering og fastholdelse af medarbejdere på fødestederne, siger Lina Hundebøll Jespersen. 

Opdateret