Forsinkelse rammer byggeriet af det ny universitetshospital

Sundhed, Sygehuse og Psykiatri

Byggeriet af Nyt Aalborg Universitetshospital i Aalborg Øst når ikke at blive færdig til udgangen af 2021. Efter planen skulle de sidste håndværkere have forladt byggepladsen i 4. kvartal i år, men med den nuværende fremdrift er det ikke længere muligt.
Det ny hospital når ikke at blive bygget færdig i 2021. Foto: Lars Termansen

Forcering er sat i værk

Region Nordjyllands Forretningsudvalg blev mandag 21. juni orienteret om, at fremdriften på sygehusbyggeriet ikke går så hurtigt som planlagt, og at man ikke når at blive færdig med byggeriet ved årets udgang.

De seneste måneder har der været tegn på, at omsætningen ikke holder trit med tidsplanen. Omsætningstallene, der i kroner og øre viser aktiviteten på byggepladsen, har i maj været markant lavere, og det er ikke længere muligt at bygge sygehuset færdigt inden for den forventede tidsramme.

- Det ærgrer mig selvfølgelig. Vi har fra regionens side arbejdet på at forcere byggeriet, med det har ikke været nok til at indhente det tabte. Nu må vi arbejde for at holde dampen oppe, hvor det er muligt. Forsinkelse er ensbetydende med ekstra omkostninger, fordi vi er nødt til at holde gang i byggepladsen længere tid, og derfor skal den forlængede byggetid gøres så kort som muligt, siger regionsrådsformand Ulla Astman (S).

Ifølge planen skal det ny hospital så småt tages i brug i slutningen af 2022 og være i fuld drift i første halvår af 2023. Men lige nu er det uvist, hvilke konsekvenser den forlængede byggetid får på indflytningen.

I byggeplanen er der indlagt en fase på cirka et års forberedelse, fra håndværkerne har forladt byggepladsen, til byggeriet af det ny hospital så småt kan tages i brug. I den periode skal mange transportsystemer og meget apparatur monteres, testes og finjusteres, før hospitalet kan tage imod patienter.

Flere faktorer i spil

Nyt Aalborg Universitetshospital er i forvejen økonomisk udfordret og har en overskridelse af budgettet på cirka 250 millioner kr., der skal finansieres af Region Nordjylland. På den baggrund blev projektet i efteråret 2020 underlagt skærpet tilsyn fra Sundheds- og Ældreministeriet, og siden er der løbende arbejdet på at håndtere udfordringerne. Blandt andet blev der lavet en plan for at styrke projektledelsen og at finde finansiering af budgetoverskridelsen.

- Det er ikke en enkelt faktor, som skubber vores tidsplan. Det er flere faktorer, som tilsammen betyder, at byggeriet går mere trægt her i slutfasen, siger projektdirektør Niels Uhrenfeldt.

Udtalt mangel på håndværkere

Han nævner tre væsentlige årsager til et skred i tidsplanen.

Byggeriet er stadig påvirket af fejl og mangler på to entrepriser – el-skinner og vvs – der griber ind i andre dele af byggeriet. Projektledelsen undersøger, hvor udfordringen er størst og ser også på mulighederne for at tilskynde entreprenører til at øge timetallet.

Byggepladsen mærker også en udtalt mangel på håndværkere, der hænger sammen med gode tider i byggebranchen. Det gør det svært for firmaerne at hyre kvalificerede folk og mande op på byggeriet.

Den tredje forhindring lige nu er begyndende tegn på materialemangel. Blandt andet mangler entreprenører leverancer på lofter, gulvbelægning og elektroniske komponenter.

Region Nordjyllands Forretningsudvalg har på mødet mandag besluttet, at der udarbejdes en opdateret hovedtidsplan, der også indeholder forslag til handlinger. Den reviderede plan bliver fremlagt for politikerne medio august.

Opdateret