TILBAGE

Reviderede inklusionskriterier for henvisning til TeleCare Nord KOL

29. juni 2016
Se andre nyheder indenfor:
TeleCare Nord fortsætter i drift i hele regionen og interesserede patienter med KOL, som opfylder inklusionskriterierne, kan henvises.

Kontakt

Helen Houmøller Rasmussen

Tlf.:

41 18 15 29