TILBAGE

Hvordan lykkedes processen fra pilot til storskala?

25. september 2017
Se andre nyheder indenfor:
Med afsæt i TeleCare Nord sætter ny artikel fokus på de organisatoriske udfordringer og den organisatoriske innovation i transformationen af telemedicin fra pilotforsøg til stor skala.