Danmarks første hjertestarterdrone-projekt afsluttes for nu

Sundhed, Sygehuse og Psykiatri

Danmarks første hjertestarterdrone har fløjet rundt omkring Aalborg siden sommeren sidste år, men nu lukker forsøgsordningen. Erfaringerne har været gode, og der er høstet meget ny viden. Viden som kan bruges af både regionen og andre aktører, der kan få gavn af droner i beredskabsarbejde.

Forsøgsperiode er slut

Hjertestarterdronen, der har fløjet rundt i Aalborg i snart et år, har vist sit værd, og afprøvningen afsluttes derfor som planlagt.

- Vi har høstet de erfaringer, der er nødvendige for at kunne komme videre herfra. Dronen letter, flyver og nedfirer hjertestarteren fuldstændig efter planen, fejlfrit og med sikkerhed for lufttrafikken. Vi har nu vist, at det kan lade sig gøre, og forsøget efterlader os desuden med data af forskningsmæssig værdi i forhold til at arbejde videre med droner i beredskabssammenhæng, siger Fredrik Folke, overlæge og forskningsleder i Region Hovedstadens Akutberedskab.

Forskningsprojektet laves af Region Hovedstadens Akutberedskab i samarbejde med Den Præhospitale Virksomhed i Region Nordjylland, Karolinska Instituttet i Stockholm samt med det svenske dronefirma Everdrone. Nordjyllands Beredskab har stået for servicering af dronerne i den daglige drift.

Erfaringer og data fra prøveperioden benyttes aktuelt til at undersøge mulighederne for at bruge droneflyvning ikke blot til hjertestop men også i andre beredskabssammenhænge i fremtiden.

I Region Nordjylland ser man positivt på samarbejdet, og de muligheder, der er for fremtidig dronebrug. Det fortæller præhospital lægefaglig direktør i Den Præhospitale Virksomhed, Martin Rostgaard-Knudsen.

- Med forsøgsordningen afsluttet, kan vi også begynde at kigge ind i de fremtidige perspektiver i forhold til brug af droner. Droner kan bruges til andet end hjertestop – de kan også bruges i andre beredskabsmæssige sammenhænge. Her ønsker vi også i Region Nordjylland at spille en aktiv rolle fremover, siger Martin Rostgaard-Knudsen.

Har været i luften siden sommeren 2022

Dronen havde alene fået tilladelse af forskellige relevante myndigheder til at flyve som en forsøgsordning i en afgrænset periode, og det er derfor lukker ordningen planmæssigt ned fra 30. april i år.

Hjertestarterdronen har været sat i luften 15 gange siden juni 2022. Da forsøgsordningen af lovmæssige årsager kun har været etableret i Aalborg midtby, har ambulancer og anden hjælp oftest være fremme før dronen.

Dronen har været sendt i luften, når en sundhedsfaglig 1-1-2-operatør i regionens AMK-vagtcentral mistænker hjertestop. AMK-vagtcentralen kan aktivere dronen elektronisk, hvorefter den letter automatisk fra dronehangaren i Aalborg og flyver helt automatiseret via GPS og kamera til personen, som ringer 1-1-2. Ved dronens ankomst har en droneoperatør taget over og sikret, at hjertestarteren fires ned et passende sted, som fx i en indkørsel eller lige foran hoveddøren på adressen. AMK-vagtcentralen får besked når hjertestarteren er afleveret, og kan så guide indringer eller andre tilstedeværende i at hente hjertestarteren og påsætte den personen med hjertestop inden ambulanceankomst.

Forsøgsordningen har været støttet økonomisk af NovoNordisk Fonden og TrygFonden.

Opdateret